Totalforbud - bruk av åpen ild

Det er nå nedlagt forbud mot bruk av alle typer ild i vår kommune. Forbudet gjelder også bål- og grillplasser og bruk av engangsgriller, inkludert Fjorda området. 
Det er altså totalforbud mot bruk av åpen ild i eller i nærheten av skog og mark. Eventuelt gitte tillatelser trekkes tilbake inntil videre. Forbudet gjelder for alle områder i kommunene. Når forbudet oppheves vil vi gi beskjed om dette kommunens hjemmesider og facebook sider.
Bakgrunn for forbudet
Skogbrannindeksen viser meget stor fare for skogbrann i hele vårt område. Yr melder om stor skogbrannfare Østafjells. Det meldes ikke om nedbør av betydning i dagene fremover.
I kombinasjon med lite nedbør, mye vind og fjorårets vegetasjon i skogbunnen vil faren for antennelse være svært høy.
 
Bålforbud
Mellom 15. april og 15. september er det i hele landet forbud mot å gjøre opp ild i eller i nærheten av skog og annen utmark uten tillatelse fra kommunen.

Hjemmel til forbudet fremgår av forskrift om brannforebygging §3.

Publisert
16.05.2018
Sist endret
23.05.2018
Publisert av
Gran kommune

Kontaktinformasjon

Gran kommune
Rådhusvegen 39
2770 Jaren
Tlf: 61 33 84 00
postmottak@gran.kommune.no

Åpningstider Gran rådhus
15. sept - 14. mai:
man - fre: 08.00 - 15.45

15. mai - 14. sept:
man - fre: 08.00 - 15.00

Åpningstid sentralbord
Man - fre: 09.00 - 15.00