Har du fått dobbelt med fakturaer i banken fra oss?

Beklageligvis har vi sent ut noen e-fakturaer slik at de ligger dobbelt i nettbanken.  Det holder at den ene blir betalt - så slett en av dem.  Vi beklager at dette har skjedd.

Publisert
07.11.2017
Sist endret
15.11.2017
Publisert av
Gran kommune

Kontaktinformasjon

Gran kommune
Rådhusvegen 39
2770 Jaren
Tlf: 61 33 84 00
postmottak@gran.kommune.no

Åpningstider Gran rådhus
15. sept - 14. mai:
man - fre: 08.00 - 15.45

15. mai - 14. sept:
man - fre: 08.00 - 15.00

Åpningstid sentralbord
Man - fre: 09.00 - 15.00