Begrenset kapasitet hos byggesak og oppmåling

På grunn av ubesatte stillinger på byggesak og oppmåling våren og sommeren 2017 ser vi oss nødt til å styre veiledning og publikumskontakt til bestemte tidspunkt for å frigjøre tid til saksbehandling.

Kun forhåndsbestilte samtaler med saksbehandler innføres fra tirsdag 18. april
På grunn av ubesatte stillinger på byggesak og oppmåling våren og sommeren 2017 vil vi dessverre ha begrenset kapasitet. Vi ser oss dessverre nødt til å styre veiledning og publikumskontakt til bestemte tidspunkt for å frigjøre tid til saksbehandling.

Tid for samtale må bestilles i kommunetorget
Tid for samtale med saksbehandlere vil kun være mulig torsdager mellom kl. 1200 – 1530. Dette må bestilles i kommunetorget på forhånd. Det vil ikke være mulig å nå saksbehandler direkte på telefon, men det kan gis beskjed i kommunetorget slik at saksbehandlere kan ringe tilbake. For forhåndskonferanse send mail til postmottak@gran.kommune.no  

Byggesak og oppmåling må prioritere å ferdigbehandle saker
Vi beklager ulempene dette medfører for publikum, men må prioritere å ferdigbehandle byggesaker og oppmålingssaker med tidsfrist.

Kanskje finner du informasjonen du trenger på våre nettsider

Byggesak: www.gran.kommune.no/Gran-kommune/tjenester/Bygge-og-bo/byggesak/ 

Oppmåling: www.gran.kommune.no/Gran-kommune/tjenester/Bygge-og-bo/Oppmaling/

Publisert
05.04.2017
Sist endret
24.04.2017
Publisert av
Gran kommune

Kontaktinformasjon

Gran kommune
Rådhusvegen 39
2770 Jaren
Tlf: 61 33 84 00
postmottak@gran.kommune.no

Åpningstider
15.9 - 14.5: man - fre: 08.00-15.45
15.5 - 14.9: man - fre: 08.00-15.00