Velferdsteknologi

Gran kommune jobber systematisk med å innføre velferdsteknologi i helse- og omsorgssektoren. Her kan du lese hvordan vi jobber, og hva vi kan tilby innbyggerne i dag.

Hva er velferdsteknologi?
Velferdsteknologi kan føre til en tryggere og sikrere hverdag og bidra til at innbyggerne kan være uavhengige av andre, og bestemme og styre hverdagen selv.

Velferdsteknologi kan bety så mangt. Begrepet dekker alt fra enkle produkter som trygghetsalarm og komfyrvakt, til smarthusteknologi som øker muligheten for at folk kan bo lengre hjemme.

Hva gjør Gran kommune?
Gran kommune har allerede tatt i bruk enkel velferdsteknologi, som trygghetsalarmer og komfyrvakter. Nå jobber vi med å planlegge for mer omfattende bruk. Dette gjør vi sammen med Lunner kommune.

Her kan du lese mer om hvordan prosjektet er organisert (pdf) 

Digitaliserer trygghetsalarmene
For tiden tester vi i Gran ut ti mobile trygghetsalarmer med GPS.

I tillegg jobber vi med å digitalisere trygghetsalarmene. De som bruker trygghetsalarmer vil ikke merke så stor forskjell, men for oss i kommunen gir digitaliseringen oss bedre kontroll over alarmene enn vi har i dag. De "gamle" alarmene selvtester seg en gang i døgnet, mens de digitale tester seg med få minutters mellomrom. Slik får vi raskere beskjed om noe er galt med alarmen - og brukerne får en enda tryggere tjeneste.

I tillegg står konkrete tiltak for tur, men det er for tidlig å si noe mer om disse akkurat nå. 

Kontakt oss gjerne om du har spørsmål!
Har du spørsmål om velferdsteknologi, kan du kontakte seksjonsleder for hjemmetjenester i Gran kommune, Jostein Andersen
e-post: jostein.andersen@gran.kommune.no
mobil: 916 61 343

Publisert
29.03.2017
Sist endret
30.06.2017
Publisert av
Gran kommune

Kontaktinformasjon

Gran kommune
Rådhusvegen 39
2770 Jaren
Tlf: 61 33 84 00
postmottak@gran.kommune.no

Åpningstider Gran rådhus
15. sept - 14. mai:
man - fre: 08.00 - 15.45

15. mai - 14. sept:
man - fre: 08.00 - 15.00

Åpningstid sentralbord
Man - fre: 09.00 - 15.00