Tilrettelagte tjenester

Tilrettelagte tjenester gir heldøgnstjeneste til innbyggere som har

  • utviklingshemming
  • ervervede skader
  • andre bistandsbehov

Mange av disse bor sammen i boliger som består av flere boenheter. Andre får tjenester i eget hjem.

Ledere i Tilrettelagte tjenester

Andre tjenester fra Tilrettelagte tjenester:

Publisert
04.08.2011
Sist endret
30.11.2016
Publisert av
Gran kommune

Kontaktinformasjon

Gran kommune
Rådhusvegen 39
2770 Jaren
Tlf: 61 33 84 00
postmottak@gran.kommune.no

Åpningstider
15.9 - 14.5: man - fre: 08.00-15.45
15.5 - 14.9: man - fre: 08.00-15.00

Om tjenester

Relaterte tema