Tildelingsenheten

Ved spørsmål om søknad og tildeling av tjenester ta kontakt med Tildelingsenheten via kommunetorget på telefon: 61 33 84 00.

Ansatte i Tildelingsenheten 

 Tildelingsenheten saksbehandler og tildeler disse tjenestene:

  • hjemmesykepleie
  • hjemmehjelp
  • middagslevering
  • trygghetsalarm
  • opphold i insitusjon
  • brukerstyrt personlig assistanse 
  • omsorgslønn

Du finner beskrivelser av de ulike helse og omsorgstjenestene til høyre under "Om tjenester". Der får du svar på hvem som kan få tjenesten, hvordan en søker og så videre.

Tildelingsenheten administrerer også ordningen med TT-kort for Oppland Fylkeskommune
Les om TT-ordningen på fylkeskommunens nettside

Alle tjenester blir tildelt i henhold til gjeldende lover, forskrifter og retningslinjer.

Annen informasjon fra Tildelingsenheten

Publisert
19.08.2011
Sist endret
30.11.2016
Publisert av
Gran kommune