Sosialtjenester NAV

Leder NAV Hadeland: Tone Elisabeth Andersen

Alle henvendelser om tjenestene nedenfor rettes til NAV. Se kontaktinformasjon på høyre side. 

Sosialtjenesten
Sosialtjenesten er del av NAV Hadeland. Tjenesten gir råd og veiledning som bidrar til å forebygge og/eller løse sosiale problemer. Det arbeides målrettet med å få mennesker i arbeid, utdanning, arbeidsmarkedstiltak eller over i trygdesystemet, for på den måten å forhindre at de blir passive sosialhjelpsmottakere.

Sosialhjelp - søknad om - forenklet skjema 
Sosialhjelp - søknad om - første gangs henvendelse 

Rusforebyggende arbeid og gjeldsrådgivning
Tjenesten omfatter også rusforebyggende rettet mot barn og ungdom samt tiltaksarbeid rettet mot rusavhengige bosatt i kommunen. Det ytes også økonomisk sosialhjelp i henhold til Lov om sosiale tjenester. Egne økonomirådgivere bistår i tunge gjelds- og økonomisaker.

Bostøtte
Bostøtte er en statlig økonomisk støtteordning som administreres av Husbanken og kommunene.

Fra april 2015 sender Husbanken post digitalt. Les mer om tjenesten her

Publisert
27.06.2011
Sist endret
30.11.2016
Publisert av
Gran kommune

Kontaktinformasjon

NAV Hadeland
Postboks 220
2711 GRAN

Besøksadresse:
Smietorget, Storgata 16 (inngang nord)
2750 Gran 

Telefonnummer: 55 55 33 33
NAV kontaktsenter har åpent: 08:00-15:30

Faksnummer: 52 04 95 01
E-post: nav.hadeland@nav.no

Spørsmål om pensjon:
55 55 33 34
Arbeidsgivertelefon:
55 55 33 36

Nettside: www.nav.no

Åpningstid:
Mandag, tirsdag, torsdag og fredag: 10:00-12:00
Onsdag: stengt