Dagsenter for psykisk helse

Dagsenter for psykisk helse

Hva kan vi tilby?
Dagsenteret skal være et møtested for mennesker med psykiske utfordringer.  Målet er å bryte isolasjon, samt øke livskvalitet og livsmestring. 
Dagsenteret er et gratis lavterskeltilbud, og du trenger ingen henvisning for å delta. Vi lager mat i fellesskap. Prisen varierer noe, men et brødmåltid koster for tiden 30 kr pr person. Senteret er plassert i sokkelen på Haugsbakken 5 på Jaren.

Aktiviteter:
Sosialt samvær med fokus på felles aktiviteter.Fysisk aktivitet gjennom planlagt trim og turer.Gruppevirksomhet hvor temaene kan variere gjennom året.Snekkerverksted, håndarbeid, matlaging, daglige gjøremål etc.Vi spiser sammen.

Dette kan du forvente av dagsenteret:
Personell med kompetanse på psykisk helse.Du blir møtt med respekt og vennlighet.Førstegangssamtale med informasjon om dagsenterets mål og aktiviteter. 

Dette forventer vi av deg:
Du møter andre mennesker med respekt.Du deltar på dagsenterets daglige gjøremål.Du sier fra dersom du har noe du vil ta opp eller ønsker endring på.Dagsenteret er rusfritt. Du kan derfor ikke være ruset når du oppholder deg her. 

Kvalitetssikring
Dagsenteret har en egen kvalitetsgruppe som består av to brukerrepresentanter fra dagsenteret,leder for Psykisk helsetjeneste og fagleder for dagsenteret. Kvalitetsgruppas oppgave er å bidra til at aktivitetene i dagsenteret samsvarer med bredden i brukernes ønsker og formålet med dagsenteret. Aktiviteter ved dagsenteret evalueres i gruppa regelmessig for å kvalitetssikre tilbudet.

Åpningstider
Våre åpningstider er mandag 15.00 til 20.00, samt onsdag og fredag 08.00 til 15.00.

Første gang du kommer, er det fint om du ringer på forhånd, men det er også mulig å komme uanmeldt.

Kontakt oss gjerne om du lurer på noe!

Linda Sørheim
Daglig leder
40 48 02 84
linda.sorheim@gran.kommune.no

Lisbeth Bystøl
Medarbeider
40 48 02 84
 
Marianne Granseth
Leder/psykiatrisk sykepleier
61 33 84 00/ 902 16 345
marianne.granseth@gran.kommune.no                                                                                            

Se også vår facebookside: Dagsenter for psykisk helse
 

Publisert
08.09.2017
Sist endret
08.09.2017
Publisert av
Gran kommune

Kontaktinformasjon

Gran kommune
Rådhusvegen 39
2770 Jaren
Tlf: 61 33 84 00
postmottak@gran.kommune.no

Åpningstider Gran rådhus
15. sept - 14. mai:
man - fre: 08.00 - 15.45

15. mai - 14. sept:
man - fre: 08.00 - 15.00

Åpningstid sentralbord
Man - fre: 09.00 - 15.00