Behandling- og oppfølgingsteam

 

Behandlings- og oppfølgingsteam

Behandlings- og oppfølgingsteamet i psykisk helsetjeneste tilbyr samtaler og oppfølging for personer med psykiske lidelser eller personer i vanskelige eller kritiske livssituasjoner. Vi gir tilbud til både barn, ungdom, voksne og familiene deres.  

Tjenesten er gratis, og det trengs ingen formell henvisning fra lege for å komme i kontakt med oss.

Du kan ta kontakt selv, eller andre kan gjøre det for deg.

Dette tilbyr behandlings- og oppfølgingsteamet:

 • Vi kartlegger behov for oppfølging, inkludert behov til barn som pårørende. 
 • Samtaler:
  -Motivasjonssamtaler: Om du har utfordringer med motivasjon eller å komme i gang med det du ønsker.
  -Endringssamtaler: Om du ønsker å gjøre endringer rundt egen situasjon.
  -Refleksjonssamtaler: Om du trenger å reflektere rundt fastlåste tankemønstre, for å komme videre.
 • Nettverksmøter: Samle familie og venner for å øke forståelse og å finne løsninger i vanskelig situasjoner.
 • Hjemmebesøk der det er behov for at oppfølgingen skjer i hjemmet.
 • Gruppetilbud ut fra meldte behov.
 • Treningsgrupper.
 • Samarbeid med ulike tjenester i egen kommune, samt spesialisthelsetjenesten, brukerorganisasjoner og andre aktuelle samarbeidspartnere.

Dette kan du forvente av oss:

 • Personale med høy faglighet, oppdaterte metoder og oppdatert kunnskap. Alle behandlerne i teamet har høyskolekompetanse med spesialisering innen psykisk helsearbeid. Teamet har forskjellig erfaringsbakgrunn og flerfaglig kompetanse (bl.a. familieterapi, kognitiv terapi og nettverksbasert tilnærming).
 • Psykisk helsetjeneste bidrar til at alle som har tilbud i tjenesten får en behandlingsplan og at vi jobber systematisk for å nå aktuelle mål. 
 • Vi er opptatt av arbeid og aktivitet. Vi ønsker å samarbeide med deg for å hindre at du faller ut fra arbeidslivet eller isolerer deg fra å være sammen med andre. 
 • Vi har taushetsplikt. 
 • Du får informasjon om endringer av avtaler ved sykdom eller andre pålagte oppgaver som oppstår på kort varsel. 

Dette forventer vi av deg:

 • Du deltar aktivt når vi samarbeider om å lage målene du har satt for behandlingen.
 • Du deltar aktivt for å nå målene du har satt.
 • Du er til stede til avtalt tid og sted.
 • Du sier fra på forhånd dersom du ikke kan komme.
 • Du sier fra til oss når du har noe du vil ta opp, eller ønsker å endre.

 

Åpningstid
Fra 15. september til 15. mai holder vi åpent hverdager mellom kl. 08.00 og 15.45. Fra 15. mai til 15. september stenger vi klokka 15. Trenger du øyeblikkelig hjelp, kontakter du legevakta på tlf: 116 117.

Kontakt oss gjerne!

Marianne Granseth
Leder/psykiatrisk sykepleier
61 33 84 00/902 16 345
marianne.granseth@gran.kommune.no

Turid Jordheim
Psykiatrisk sykepleier
61 33 84 00/951 71 639
turid.jordheim@gran.kommune.no

Eirin Øverbø
Psykiatrisk sykepleier /kognitiv terapeut
61 33 84 00/917 52 983
eirin.overbo@gran.kommune.no

Eva Katarina Færøvig
Konsulent for barn og unge, psykisk helsearbeider/ergoterapeut 
61 33 84 47/905 96 404
eva.katarina.farovig@gran.kommune.no

Tordis B. Nordengen
Psykiatrisk sykepleier /familieterapeut
61 33 84 00/916 14 572
tordis.brenne.nordengen@gran.kommune.no

Irene Goddokken
Spesialsykepleier i miljøterapi
61 33 84 00
irene.goddokken@gran.kommune.no

 

Gjeldende lovverk: 

Helse- og omsorgstjenesteloven
Pasient- og brukerrettighetsloven
Helsepersonelloven

Publisert
08.09.2017
Sist endret
08.09.2017
Publisert av
Gran kommune

Kontaktinformasjon

Gran kommune
Rådhusvegen 39
2770 Jaren
Tlf: 61 33 84 00
postmottak@gran.kommune.no

Åpningstider Gran rådhus
15. sept - 14. mai:
man - fre: 08.00 - 15.45

15. mai - 14. sept:
man - fre: 08.00 - 15.00

Åpningstid sentralbord
Man - fre: 09.00 - 15.00