Psykisk helsetjeneste

Psykisk helsetjeneste 

Psykisk helsetjeneste skal forebygge psykiske lidelser, samt behandle og forebygge forverring av eksisterende sykdom. Vår målsetting er å tilrettelegge for et selvstendig liv for alle ved å bygge opp under den enkeltes ønsker, muligheter og ansvar for å mestre eget liv og dagliglivets utfordringer.

Psykisk helsetjeneste består av følgende områder:

Behandlings- og oppfølgingsteam 

Dagsenter for psykisk helse 

Haugsbakken bo- og oppfølgingstjeneste 

  

Publisert
27.06.2011
Sist endret
08.09.2017
Publisert av
Gran kommune

Kontaktinformasjon

Gran kommune
Rådhusvegen 39
2770 Jaren
Tlf: 61 33 84 00
postmottak@gran.kommune.no

Åpningstider Gran rådhus
15. sept - 14. mai:
man - fre: 08.00 - 15.45

15. mai - 14. sept:
man - fre: 08.00 - 15.00

Åpningstid sentralbord
Man - fre: 09.00 - 15.00

Relaterte nyheter