Psykisk helsetjeneste

Haugsbakken 5

Seksjonsleder: Marianne Granseth
Kontaktinformasjon Psykisk helsetjeneste

Dette kan Psykisk helsetjeneste bistå med:
• Individuelle støttesamtaler på kontoret
• Hjemmebesøk/familiesamtaler/nettverksmøter
• Individuell oppfølging etter behov, for eksempel hjelp til å komme i kontakt med andre tjenester i kommunen
• Ulike grupper, for eksempel foreldreveiledningsgruppe og gruppe for fysisk aktivitet
• Åpent dagsenter hver onsdag og fredag på dagtid, og mandag kl. 15.00 - 20.00.
• Tilrettelagte fritidsaktiviteter for barn og unge i samarbeid med andre tjenester
• Grupper for barn av psykisk syke foreldre

Hvem kan få hjelp fra psykisk helsetjeneste?
Psykisk helsetjeneste tilbyr individuelle samtaler og oppfølging av personer med psykiske lidelser eller personer i vanskelige eller kritiske livssituasjoner, både voksne, barn og unge og deres familier.

Samarbeid
Psykisk helsetjeneste samarbeider med de ulike tjenestene i egen kommune samt spesialisthelsetjenesten og brukerorganisasjonene.

I Gran samarbeider tjenesten  blant annet med organisasjonen Mental Helse Gran. Dagsenter for psykisk helse gir tilbud om ulike aktiviteter på dagtid.

Tjenesten er gratis
Tjenesten er gratis, og du trenger ingen formell henvisning fra lege for å komme i kontakt med oss. Du kan ta kontakt med oss selv, eller noen andre kan gjøre det for deg. Vi vurderer alle henvendelser på likt grunnlag uavhengig av henvisningsinstans.

Åpningstid
Tjenesten er bemannet på dagtid på hverdager. Ved behov for øyeblikkelig hjelp må legevakt kontaktes. 

 

  

Publisert
27.06.2011
Sist endret
30.11.2016
Publisert av
Gran kommune

Kontaktinformasjon

Gran kommune
Rådhusvegen 39
2770 Jaren
Tlf: 61 33 84 00
postmottak@gran.kommune.no

Åpningstider
15.9 - 14.5: man - fre: 08.00-15.45
15.5 - 14.9: man - fre: 08.00-15.00

Relaterte nyheter