Telefontrøbbel Marka og Skjervum

Telefonlinjene på Marka og Skjervum helse og omsorgssentre er noe ustabile. Derfor oppgir vi mobilnummer til de forskjellige avdelingene.

Prøv først fasttelefonnummeret, får du ikke svar på dette benytt mobilnummeret.

Marka              Fasttelefon            Mobiltelefon
Avdeling 1         61 33 34 10            40 91 02 79
Avdeling 2         61 33 34 20            40 91 59 32
Markatun III      61 33 34 40            95 48 82 98

Skjervum         Fasttelefon           Mobiltelefon
Avdeling 1         61 33 34 70           40 91 69 11 
Avdeling 2         61 33 34 91           90 68 65 35                    
Trygghetsavd.    61 33 34 85           46 83 98 03

Publisert
24.04.2018
Sist endret
02.05.2018
Publisert av
Gran kommune

Kontaktinformasjon

Gran kommune
Rådhusvegen 39
2770 Jaren
Tlf: 61 33 84 00
postmottak@gran.kommune.no

Åpningstider Gran rådhus
15. sept - 14. mai:
man - fre: 08.00 - 15.45

15. mai - 14. sept:
man - fre: 08.00 - 15.00

Åpningstid sentralbord
Man - fre: 09.00 - 15.00