Åpent møte om demens på Lidskjalv 7. mars kl 18.00

Signering av avtale mellom Gran og Lunner kommuner og nasjonalforeningen for folkehelsen

Du er velkommen til en kveld om demens, hvor blant annet disse punktene står på programmet:
• Signering av avtale som skal legge til rette for at Gran og Lunner kommuner skal arbeide for å bli mer demensvennlige
ved Nasjonalforeningen og ordførerne Willy Westhagen og Harald Tyrdal
• Innlegg ved kommuneoverlege Are Løken
• Underholdning
• Bevertning

Det er ingen påmelding, og møtet er åpent for alle. Velkommen!


Bakgrunn
Over 77 000 mennesker i Norge har demens og over halvparten bor i sine egne hjem. Mange med demens opplever isolasjon og ensomhet, fordi samfunnet rundt ikke er tilstrekkelig tilrettelagt. De vil ha muligheter til å være mer aktive og selvhjulpne med ganske enkle tiltak i nærmiljøet. I årene som kommer vil stadig flere få demens, og det er behov for å skape et mer demensvennlig samfunn.

Formålet med avtalen
Formålet med avtalen er å legge til rette for at Gran og Lunner kommuner skal arbeide for å bli mer demensvennlige, slik at mennesker med demens kan møte forståelse, respekt og støtte, ha mulighet til å være inkludert og delta i nødvendige hverdagsaktiviteter, som å handle, bruke offentlig transport, delta i kulturaktiviteter og lignende.

Se hele invitasjonen her

Publisert
01.03.2017
Sist endret
01.03.2017
Publisert av
Gran kommune

Kontaktinformasjon

Gran kommune
Rådhusvegen 39
2770 Jaren
Tlf: 61 33 84 00
postmottak@gran.kommune.no

Åpningstider
15.9 - 14.5: man - fre: 08.00-15.45
15.5 - 14.9: man - fre: 08.00-15.00