Legevakt

For å komme til legevakta må du alltid ringe først. Har du telefonavtale, kan du komme til legevakta som holder til i nødetatsbygget på Gran.

 • Telefon Gran og Lunner legevakt: 116 117 (61 13 70 00 dersom du befinner deg utenfor regionen.

Du må ringe og si fra om at du kommer
NB! Legevakta har ikke fast "åpningstid". Du må alltid ringe på forhånd og si fra at du kommer.

Vakthavende lege og sykepleier kan være på utrykning eller sykebesøk. Derfor er det viktig å ringe først, slik at du ikke risikerer å komme til låst dør. 

Legevakta er altså ikke åpen for «drop in» - kun etter avtale. Legevakta er heller ikke betjent i legekontorenes vanlige åpningstid. Ikke utsett legekontakt til legevakta dersom tilstanden oppstår i vanlig kontortid.

Før du ringer – tenk på:

 • Hvilke opplysninger om den syke trenger sykepleier eller legen?
 • Fullt navn – fødselsdato og personnummer• fastlegens navn
 • Oversikt over faste og viktige medisiner (navn – styrke – dose)
 • Ved infeksjonssykdommer – mål temperatur 
 • Ved magesmerter og vannlatingsproblemer,ta med urinprøve ha med oversikt over medisiner du bruker .(Navn – styrke – dose) 
 • Bruker du flere medisiner skal fastlegen gi deg en slik medisinliste

Her finner du oss
Du finner oss i Nødetatsbygget, Morstadvegen 39, 2750 Gran (sør i Gran sentrum)
Postadresse: Lunner og Gran legevakt, Rådhusvegen 39, 2770 Gran
E-post: resepsjon@granlegevakt.nhn.no
Telefon: 116 117 (Det gamle nummeret til legevaktsentralen 61 13 70 00 vil fungere som før. Det kan brukes hvis man ønsker å nå Lunner og Gran legevakt når man ikke oppholderseg i Lunner eller Gran.)

Nattlegevakt er som før ved Gjøvikregionen Interkommunalelegevakt, lokalisert på Gjøvik sykehus.
Adresse: Kyrre Greppsgt 11, 2819 Gjøvik.
Telefon: 116 117 (61 13 70 00 utenfor regionen for Gran og Lunner legevakt)

Dette kan legevakta hjelpe deg med
Legevaktens oppgave er å behandle tilstander som trenger øyeblikkelig hjelp. Det vil si akutt sykdom eller skader der man ikke kan eller bør utsette behandlingen til kontortid neste virkedag.

Legevakta kan tilby:

 • råd per telefon
 • konsultasjon ved legevakten
 • direkte sykehusinnleggelse
 • råd om kontakt med lege i kommunen på dagtid
 • unntaksvis utrykning av lege

Når skal du bruke fastlege og ikke legevakt?
Tenk alltid først om fastlegen din kan hjelpe deg. Problemer som oppstår og kan løses i legekontorenes åpningstid skal du kontakte din fastlege eller en annen lege i kommunen med.

Eksempler på tilstander som kan vente til neste hverdag:

 • feber hos barn hvor allmenntilstanden er god
 • hoste, vondt i halsen, forkjølelse som ikke er ledsaget av høy feber
 • uforandret sykdomstilstand med god allmenntilstand som har vedvart i flere dager

Eksempler på tilstander som ikke skal på legevakt:

 • sykmeldinger (unntatt når behandling på legevakt er påkrevet)
 • fornying av resepter (unntatt gjenglemte livsviktige medisiner)• kontroll av kroniske sykdommer
 • lege- og helseattester

Ventetid og prioritering hos legevakta
Sykepleier vurderer alvorlighetsgraden. I samarbeid med vakthavende lege prioriteres pasientene. Dette kan føre til forskjellige ventetider for pasientene.

 • Alvorlige og livstruende skader og tilstander– Ingen ventetid!

Eksempler: Alvorlige brystsmerter. Alvorlige pusteproblemer. Forgiftninger. Mistanke omhjernehinnebetennelse. Store blødninger. Alvorlige allergiske reaksjoner.

 • Skader og tilstander som gir stort fysisk ubehag eller ved store psykiske forstyrrelser– Ventetid så kort som mulig. 

Eksempler: Brudd, sår og brannskader. Mistanke om bronkitt eller lungebetennelse. Magesmerter. Alvorlige psykiske lidelser. Voldsskader. Dårlig allmenntilstand.

 • Mindre alvorlige tilstander– Ventetiden kan variere sterkt!

Eksempler: Vanlig halsinfeksjon. Ørebetennelse.Øyekatarr. Blærekatarr. Allergiske hudreaksjonerog liknende.

Foto, nødetatsbygget: Sissel Skjervum Bjerkehagen, avisen Hadeland

Publisert
18.06.2013
Sist endret
01.02.2017
Publisert av
Gran kommune

Kontaktinformasjon

Gran kommune
Rådhusvegen 39
2770 Jaren
Tlf: 61 33 84 00
postmottak@gran.kommune.no

Åpningstider Gran rådhus
15. sept - 14. mai:
man - fre: 08.00 - 15.45

15. mai - 14. sept:
man - fre: 08.00 - 15.00

Åpningstid sentralbord
Man - fre: 09.00 - 15.00

Mer informasjon