Kontaktinformasjon

Ledere i Helse og omsorg

Navn

Tittel

Telefon

Mette Mosby

Helse- og omsorgssjef

61338400

Jostein Andersen

Seksjonsleder for hjemmetjenester

61333460
Gunn Kristin Reinli

Seksjonsleder for tilrettelagte tjenester

61392224
Kjersti H. Tysland Seksjonsleder for ergo-, fysioterapi og legetjenesten 61338596
Signe Marie R. Johansen
Seksjonsleder for fellestjenester 91661334
Reidun L. Hæhre
Leder ved Tildelingsenheten

61338594

 

Publisert
29.07.2013
Sist endret
22.08.2017
Publisert av
Gran kommune

Kontaktinformasjon

Gran kommune
Rådhusvegen 39
2770 Jaren
Tlf: 61 33 84 00
postmottak@gran.kommune.no

Åpningstider Gran rådhus
15. sept - 14. mai:
man - fre: 08.00 - 15.45

15. mai - 14. sept:
man - fre: 08.00 - 15.00

Åpningstid sentralbord
Man - fre: 09.00 - 15.00