Hjemmetjenesten

Hjemmetjenesten

Seksjon for hjemmetjenester er inndelt i to distrikt: Bjoneroa og Gran. Dagsenter for eldre er underlagt seksjon for  hjemmetjenester og har lokaler på Skjervum helse- og omsorgssenter og Marka helse- og omsorgssenter. Hjemmetjenesten yter tjenester i vidt omfang i ulike livsfaser fra hjemmetrening, trygghetsalarm og praktisk bistand til omfattende pleie- og omsorgstjenester.

Hjemmetjenesten Gran har base på Rådhuset.

Hjemmetjeneste Bjoneroa  har base på Bjoneroa eldresenter

Heldøgnstjeneste til 11 beboere på Bjoneroa eldresenter

Kontaktinformasjon hjemmetjenesten/dagsenter og Bjoneroa eldresenter

Publisert
19.08.2011
Sist endret
31.10.2017
Publisert av
Gran kommune

Kontaktinformasjon

Gran kommune
Rådhusvegen 39
2770 Jaren
Tlf: 61 33 84 00
postmottak@gran.kommune.no

Åpningstider Gran rådhus
15. sept - 14. mai:
man - fre: 08.00 - 15.45

15. mai - 14. sept:
man - fre: 08.00 - 15.00

Åpningstid sentralbord
Man - fre: 09.00 - 15.00