Hjemmetjenesten

Hjemmetjenesten

Seksjon for hjemmetjenester er inndelt i to distrikt: Bjoneroa og Gran. Dagsenter for eldre er underlagt seksjon for  hjemmetjenester og har lokaler på Skjervum helse- og omsorgssenter og Marka helse- og omsorgssenter. Hjemmetjenesten yter tjenester i vidt omfang i ulike livsfaser fra hjemmetrening, trygghetsalarm og praktisk bistand til omfattende pleie- og omsorgstjenester.

Hjemmetjenesten Gran har base på Rådhuset.

Brandbu distrikt og Gran distrikt er sammenslått til ett distrikt.

Hjemmetjeneste Bjoneroa  har base på Bjoneroa eldresenter

Heldøgnstjeneste til 11 beboere på Bjoneroa eldresenter

Kontaktinformasjon hjemmetjenesten/dagsenter og Bjoneroa eldresenter

Publisert
19.08.2011
Sist endret
29.08.2017
Publisert av
Gran kommune

Kontaktinformasjon

Gran kommune
Rådhusvegen 39
2770 Jaren
Tlf: 61 33 84 00
postmottak@gran.kommune.no

Åpningstider Gran rådhus
15. sept - 14. mai:
man - fre: 08.00 - 15.45

15. mai - 14. sept:
man - fre: 08.00 - 15.00

Åpningstid sentralbord
Man - fre: 09.00 - 15.00