Hjemmetjenesten

Hjemmetjenesten

Hjemmetjenesten Gran distrikt har base på Skjervum helse- og omsorgssenter.

Hjemmetjenesten Brandbu distrikt har base på Marka helse- og omsorgssenter.

Hjemmetjeneste Bjoneroa distrikt har base på Bjoneroa eldresenter

Heldøgnstjeneste til 11 beboere på Bjoneroa eldresenter

Kontaktinformasjon hjemmetjenesten/dagsenter og Bjoneroa eldresenter

Publisert
19.08.2011
Sist endret
30.11.2016
Publisert av
Gran kommune

Kontaktinformasjon

Gran kommune
Rådhusvegen 39
2770 Jaren
Tlf: 61 33 84 00
postmottak@gran.kommune.no

Åpningstider
15.9 - 14.5: man - fre: 08.00-15.45
15.5 - 14.9: man - fre: 08.00-15.00