Helse- og omsorgssenter

Skjervum helse og omsorgssenter 460x250

 

Skjervum helse- og omsorgssenter
Kontaktinformasjon

Skjervum helse- og omsorgssenter har 4 avdelinger med til sammen 62 sykehjemsplasser. Det er 2 somatiske langtidsavdelinger med 43 plasser, trygghetsavdeling med 11 korttidsplasser og en langtidsavdeling med 8 plasser for demente utviklingshemmede.

Senteret har eget storkjøkken med variert og tilrettelagt meny.

Skjervum dagsenter gir et variert tilbud alle hverdager og er en viktig sosial møteplass for eldre. Servicekontoret er åpent alle hverdager til kl. 15.00.

 

Marka helse- og omsorgssenter
Kontaktinformasjon

Marka helse- og omsorgssenter har 4 avdelinger med tilsammen 89 sykehjemsplasser. Det er 1 korttidsavdeling med 18 plasser, 2 somatiske langtidsavdelinger med 46 plasser og Markatun III som er en spesialavdeling for demente med 25 plasser.

Senteret har vaskeri, dagsenter, merkantilt personale og eget storkjøkken med variert og tilrettelagt meny.

Publisert
19.08.2011
Sist endret
30.11.2016
Publisert av
Gran kommune

Kontaktinformasjon

Gran kommune
Rådhusvegen 39
2770 Jaren
Tlf: 61 33 84 00
postmottak@gran.kommune.no

Åpningstider Gran rådhus
15. sept - 14. mai:
man - fre: 08.00 - 15.45

15. mai - 14. sept:
man - fre: 08.00 - 15.00

Åpningstid sentralbord
Man - fre: 09.00 - 15.00

Relaterte tema