Helse- og omsorgssenter

Skjervum helse og omsorgssenter 460x250

 

Skjervum helse- og omsorgssenter
Kontaktinformasjon

Skjervum helse- og omsorgssenter har 3 avdelinger med til sammen 60 sykehjemsplasser. Det er 2 somatiske langtidsavdelinger med 50 plasser, og 1 korttidsavdeling med 10 plasser. 

Senteret har dagsenter, merkantilt personale og eget storkjøkken med variert og tilrettelagt meny.

 

Marka helse- og omsorgssenter
Kontaktinformasjon

Marka helse- og omsorgssenter har 3 avdelinger med tilsammen 63 sykehjemsplasser. Det er 1 korttidsavdeling med 20 plasser, 1 somatisk langtidsavdeling med 20 plasser og Markatun III som er en spesialavdeling for personer med demens med 23 plasser.

Senteret har barrierevaskeri, dagsenter, merkantilt personale og eget storkjøkken med variert og tilrettelagt meny.

Publisert
19.08.2011
Sist endret
26.10.2017
Publisert av
Gran kommune

Kontaktinformasjon

Gran kommune
Rådhusvegen 39
2770 Jaren
Tlf: 61 33 84 00
postmottak@gran.kommune.no

Åpningstider Gran rådhus
15. sept - 14. mai:
man - fre: 08.00 - 15.45

15. mai - 14. sept:
man - fre: 08.00 - 15.00

Åpningstid sentralbord
Man - fre: 09.00 - 15.00

Relaterte tema