Innsatsteam

Innsatsteamet er tilknyttet fysioterapi- og ergoterapitjenesten i Gran kommune, og tilbyr tverrfaglig vurdering og hjelp til personer som har opplevd en endring i livssituasjonen. Innsatsteamet består av spesialsykepleier, fysioterapeut og ergoterapeut.

Innsatsteamet jobber ut i fra den enkeltes ønsker og behov for opptrening/endring, og tiltakene baseres på hva den enkelte trenger for å komme i gang med et mest mulig selvstendig og aktivt liv i hjem og nærmiljø.

For å få hjelp av innsatsteamet må de motta en henvisning fra Tildelingsenheten, fastlege eller hjemmesykepleien.

Innsatsteamet holder til på Gran rådhus, men reiser ut til hjemmeboende.

Hvem er vi:

Fysioterapeut: Marit Lindland Ree
Ergoterapeut: Katrine Klevengen Bergsli
Spesialsykepleier: Line Helgerud Skarstad

 

 

Publisert
27.09.2013
Sist endret
26.01.2015
Publisert av
Gran kommune

Kontaktinformasjon

Gran kommune
Rådhusvegen 39
2770 Jaren
Tlf: 61 33 84 00
postmottak@gran.kommune.no

Åpningstider Gran rådhus
15. sept - 14. mai:
man - fre: 08.00 - 15.45

15. mai - 14. sept:
man - fre: 08.00 - 15.00

Åpningstid sentralbord
Man - fre: 09.00 - 15.00