Frisklivssentralen

Frisklivssentralen er et tilbud til personer som ønsker hjelp til å endre vaner knyttet til fysisk aktivitet og kosthold.

Hvem kan benytte dette tilbudet?
Personer som har økt risiko eller som har en sykdom som kan ha helsemessig nytte av økt fysisk aktivitet og/eller kostholdsendringer kan ta kontakt med frisklivssentralen. Det er ikke et krav om at man må ha en diagnose eller være syk for å komme til frisklivssamtale. 

Dette kan Frisklivssentralen tilby deg:

  • Hos oss får du en samtale - Frisklivssamtalen. Samtalen er individuell og bygger på prinsipper for motiverende samtale, en metode som er dokumentert å være effektiv når du ønsker å endre vaner.
  • Frisklivssentralen samarbeider med lokale lag, foreninger, frivillige og treningssentre om fysisk aktivitet og du kan oppsøke denne aktiviteten etter avtale med frisklivsveileder.

Slik kommer du i kontakt med Frisklivssentralen
Du kan opprette kontakt med frisklivssentralen ved at lege, annet helsepersonell eller NAV skriver ut frisklivsresepten. Du kan ta kontakt selv med frisklivssentralen eller fastlege kan sende frisklivsresepten direkte til frisklivssentralen. Frisklivsveileder vil ta kontakt for å gjøre en avtale.

Koster det noe?
Helsesamtalene er kostnadsfrie, men prisen for aktivitet vil variere ut fra avtaler som er inngått med de ulike samarbeidspartene.

Her kan du få mer informasjon
Frisklivsveileder: Marianne Heggen. Telefontid: Tirsdager, torsdager og fredager
Tlf: 924 00 091 
Publisert
09.08.2013
Sist endret
23.02.2016
Publisert av
Gran kommune

Kontaktinformasjon

Gran kommune
Rådhusvegen 39
2770 Jaren
Tlf: 61 33 84 00
postmottak@gran.kommune.no

Åpningstider Gran rådhus
15. sept - 14. mai:
man - fre: 08.00 - 15.45

15. mai - 14. sept:
man - fre: 08.00 - 15.00

Åpningstid sentralbord
Man - fre: 09.00 - 15.00