Ergo- og fysioterapi

Seksjonsleder:
Kjersti Høibø Tysland

Arbeidsoppgavene i denne seksjonen er

 • rehabilitering og habilitering
 • veiledning
 • tilrettelegging i boliger, skoler og barnehager
 • søknader om ulike typer bistand og behandling
 • helsefremmende og forebyggende arbeid blant barn og voksne

Kontaktinformasjon for fysio- og ergoterapitjenesten

Private fysioterapeuter

Utlån av tekniske hjelpemidler

Om fysioterapi

 • Fysioterapi kan bedre og vedlikeholde menneskers funksjonsevne og kompensere for funksjonssvikt, gjennom å lindre smerte, bedre bevegelighet, styrke og balanse. 
 • Kommunen har kommunalt ansatte fysioterapeuter, men har også driftsavtaler med privatpraktiserende fysioterapeuter som yter tjenester og gir behandling på institutter eller i pasientens hjem. 
 • Personer som er henvist til fysioterapi av fastlegen skal fortrinnsvis benytte private institutt.
 • Du kan også selv ta kontakt med en fysioterapeut. 
 • Les tjenestebeskrivelsene for fysioterapi som ligger til høyre på denne siden.

Om ergoterapi

 • Ergoterapeutene yter tjenester til personer som har eller står i fare for å få problemer med å utføre sine daglige gjøremål av helsemessige årsaker eller funksjonsnedsettelse.
 • Ergoterapeuter tilbyr forebyggende og helsefremmende, behandlende, habiliterende, rehabiliterende og vedlikeholdende tjenester.
 • Ergoterapeutene har en viktig rolle i hjelpemiddelformidlingen.  
 • Les tjenestebeskrivelsene for ergoterapi som ligger til høyre på denne siden
Publisert
04.08.2011
Sist endret
30.11.2016
Publisert av
Gran kommune

Kontaktinformasjon

Gran kommune
Rådhusvegen 39
2770 Jaren
Tlf: 61 33 84 00
postmottak@gran.kommune.no

Åpningstider Gran rådhus
15. sept - 14. mai:
man - fre: 08.00 - 15.45

15. mai - 14. sept:
man - fre: 08.00 - 15.00

Åpningstid sentralbord
Man - fre: 09.00 - 15.00

Relaterte tema