Frisklivssentralen

Frisklivssentralen er et tilbud til personer som trenger hjelp til å endre vaner knyttet til fysisk aktivitet og kosthold.

Hvem kan benytte dette tilbudet:
Personer som har økt risiko eller som har en sykdom og kan ha helsemessig nytte av økt fysisk aktivitet og/ eller kostholdsendring. Du må ikke ha en diagnose eller være syk for å komme til frisklivssamtale.

Dette kan Frisklivssentralen tilby deg:

  • Frisklivssamtalen. Hos oss får du en individuell samtale (samtaler). Samtalen bygger på prinsipper for motiverende samtale, en metode som er dokumentert å være effektiv når du ønsker å endre vaner.
  • Fysisk aktivitet. Frisklivssentralen samarbeider med lokale lag, foreninger, frivillige og treningssentre om fysisk aktivitet. Du kan oppsøke denne aktiviteten etter avtale med frisklivsveileder. 

Slik kommer du i kontakt med Frisklivssentralen
Lege, helsepersonell eller NAV skriver ut frisklivsresept. Du kan ta resepten med deg og oppsøke Frisklivssentralen, eller legen din kan sende resepten. I så fall tar en veileder på Friaklivssentralen kontakt med deg for å avtale en time. 

Koster det noe? 
Pris:Samtalen(e) på frisklivssentralen er gratis, men pris på aktiviteter varierer ut fra hvilke avtaler som er inngått med de ulike samarbeidspartene. 

Her kan du få mer informasjon
Frisklivsveileder Marianne Heggen Telefontid: tirsdag, torsdag og fredag tlf.: 924 00 091 

Publisert
12.08.2013
Sist endret
30.11.2016
Publisert av
Gran kommune

Kontaktinformasjon

Gran kommune
Rådhusvegen 39
2770 Jaren
Tlf: 61 33 84 00
postmottak@gran.kommune.no

Åpningstider Gran rådhus
15. sept - 14. mai:
man - fre: 08.00 - 15.45

15. mai - 14. sept:
man - fre: 08.00 - 15.00

Åpningstid sentralbord
Man - fre: 09.00 - 15.00