Personalavdelingen

Personalsjef:  Anita Øverland

Avdelingen er en stabsavdeling som i hovedsak har en rådgivende funksjon ovenfor virksomhetene og rådmannens staber/fellestjenester.

Kontoret er inndelt i 2 fagområder:

Personaladministrasjon
Utvikling av kommunens personalpolitikk, herunder reglementer, lønnsforhandlinger, drøftinger med tillitsvalgte, rådgivning og tolkninger av lov og avtaleverk, kompetanse utvikling, helse, miljø og sikkerhet og attføring.

Lønnsadministrasjon
Lønnsutbetaling, rutineutvikling, skattetrekk, påleggestrekk, arbeidsgiveravgift, meldinger til KLP, SPK og AA-registeret. 

Publisert
22.06.2011
Sist endret
08.10.2013
Publisert av
Gran kommune

Kontaktinformasjon

Gran kommune
Rådhusvegen 39
2770 Jaren
Tlf: 61 33 84 00
postmottak@gran.kommune.no

Åpningstider Gran rådhus
15. sept - 14. mai:
man - fre: 08.00 - 15.45

15. mai - 14. sept:
man - fre: 08.00 - 15.00

Åpningstid sentralbord
Man - fre: 09.00 - 15.00

Organisasjonskart