Vannmåleravlesning - ny frist 28. januar

Nå er det tid for å lese av vannmåleren. Du kan sende inn via mobil eller på en egen nettside.

Informasjon sendes ut i disse dager til dem som har vannmåler.  

Kommunen trenger en avlesning av vannmåleren din for å avregne rett vann- og avløpsgebyr.

Vi ber om at du leser av vannmåleren og rapporterer målerstanden snarest og senest innen 20. januar 2016.

Kontroller at den ID-en som er oppgitt under står på selve måleren. Stemmer det ikke: Ta kontakt med Kristin Tidemann ved økonomiavdelingen eller e-post: kristin.tidemann@gran.kommune.no.

Når du leser av standen, ikke ta med røde tall, eller tall bak komma.

Du kan sende inn enten via mobil (sms), nettside eller svarslipp.

Send inn via SMS:
Du kan rapportere målerstanden din via sms Send LESEAV, 6-tegns kode (oppgitt på avlesningskort), og den avleste målerstanden til 1930. Du får svar på melding som kvittering. 

Eksempel: ”LESEAV XY34KK 999999” sendes til 1930.

Send inn på nettside
Gå til LESEAV.NO. Fyll inn 6-tegns kode (oppgitt på avlesningskort) og den avleste målerstanden. Trykk OK. Du får en kvitteringside som kan skrives ut.

Vannlekkasje kan være dyrt. Til og med en kran som bare drypper langsomt, kan bruke flere tusen liter på et år. En WC kan lekke virkelig mye vann, opptil flere hundre tusen liter vann på et år. Slike lekkasjer må du betale for. Gjør det derfor til vane å kontrollere at det ikke lekker hjemme hos deg: Steng alle kraner og kontrollér at ingenting rører seg på vannmåleren. Er det bevegelse på vannmåleren din når alle kraner er stengt: Ring en rørlegger!

Send inn via svarslipp
Dersom du ikke ønsker å rapportere målerstanden din via sms eller på web, kan du klippe av svarslipp på mottatt avlesningskort.

Målerstanden fylles ut og svarslippen sendes til Gran kommune. NB: slippen er ikke frankert. 

Frist for innlevering er også her 20. januar 2016.

Publisert
15.12.2015
Sist endret
22.03.2017
Publisert av
Gran kommune

Kontaktinformasjon

Gran kommune
Rådhusvegen 39
2770 Jaren
Tlf: 61 33 84 00
postmottak@gran.kommune.no

Åpningstider Gran rådhus
15. sept - 14. mai:
man - fre: 08.00 - 15.45

15. mai - 14. sept:
man - fre: 08.00 - 15.00

Åpningstid sentralbord
Man - fre: 09.00 - 15.00

Organisasjonskart