Økonomiavdelingen

Økonomisjef:  Morten Gausen 

Kontoret er i hovedsak en intern bidragsyter i tilknytning til virksomhetenes tjenestetilbud.

Kontoret er inndelt i 4 fagområder med egen faglig leder;

Regnskap
Mottar, behandler og betaler ut alle inngående fakturaer til Gran kommune.  All behandling skjer elektronisk. Fagområdet har også ansvaret for at regnskapet til enhver tid er à jour og ført i samsvar med forskrifter.

Kommunale krav
Basert på virksomhetenes gebyrregulativer beregner vi og sender ut fakturaer på alle kommunale avgifter og gebyrer. Innfordring skjer i samsvar med eget reglement.

Innkjøp
Fra oktober 2005 er det inngått avtale med Lunner og Jevnaker om felles interkommunal innkjøpsordning, der Gran er vertskommune. I hovedsak skal alle kommunale innkjøp skje via rammeavtaler.

Budsjett- og resultatoppfølging
Har koordineringsansvar for utarbeidelse og oppfølging av budsjett, økonomiplan og årsmelding. I tillegg inngå og følge opp alle avtaler i finansforvaltningen. 

IKT-avdelingen
IKT-avdelingen ligger under økonomiavdelingen, med økonomisjef Morten Gausen som leder og Tore Løvhaug som fagleder. 

IKT-avdelingen har ansvaret for:  

  • Drift og utvikling av av Gran kommunes datanettverk (inkludert IP-telefoni): Sørvere, nettverk, maskiner, programvare og datasikkerhet.
  • Brukerstøtte og opplæring på telefoni og sentrale programmer/generell databruk.
  • Krav, råd og veiledning ved innkjøp av virksomhetenes datautstyr.
  • Deltakelse i IKT-prosjekter (større anskaffelser og utviklingsarbeid) i virksomhetene.
  • Planlegging og innkjøp av sentralt felles datautstyr og programvare.
Publisert
22.06.2011
Sist endret
22.03.2017
Publisert av
Gran kommune

Kontaktinformasjon

Gran kommune
Rådhusvegen 39
2770 Jaren
Tlf: 61 33 84 00
postmottak@gran.kommune.no

Åpningstider Gran rådhus
15. sept - 14. mai:
man - fre: 08.00 - 15.45

15. mai - 14. sept:
man - fre: 08.00 - 15.00

Åpningstid sentralbord
Man - fre: 09.00 - 15.00

Organisasjonskart

Relaterte virksomheter