Informasjonsavdelingen

KommunetorgetArbeidsområder:
Avdelingen har pådriver- og koordineringsansvar i forhold til informasjon / kommunikasjon, omdømme og internasjonalt arbeid, system- og administratoransvar for elektronisk sakarkiv system, samt drift og utvikling av kommunens nettsted og ansattportal.  Avdelingen omfatter også:

Kommunetorget
med sentralbord, resepsjonstjenester, kassefunksjoner (inn/utbetalinger), utleie av lokaler og utstyr, regelstyrt saksbehandling og diverse utadrettet virksomhet, 

Dokumentsenteret
som behandler all post til og fra kommunale virksomheter i rådhuset og har ansvar for kommunens arkiv og arkivplan.

Rådmann- og ordførersekretariat
  med ansvar for tilrettelegging for og gjennomføring av møter i politiske utvalg, samt ulike interne koordinerings- og serviceoppgaver for rådmann og ordfører.

Publisert
27.06.2011
Sist endret
19.12.2012
Publisert av
Gran kommune

Kontaktinformasjon

Gran kommune
Rådhusvegen 39
2770 Jaren
Tlf: 61 33 84 00
postmottak@gran.kommune.no

Åpningstider Gran rådhus
15. sept - 14. mai:
man - fre: 08.00 - 15.45

15. mai - 14. sept:
man - fre: 08.00 - 15.00

Åpningstid sentralbord
Man - fre: 09.00 - 15.00

Organisasjonskart