Administrasjon

Gran kommune er organisert etter en to-nivåmodell med virksomhetsområdene som organisasjonsledd under rådmannen.

Se organisasjonskart i boksen til høyre. 

Publisert
01.08.2011
Sist endret
21.12.2016
Publisert av
Gran kommune

Kontaktinformasjon

Gran kommune
Rådhusvegen 39
2770 Jaren
Tlf: 61 33 84 00
postmottak@gran.kommune.no

Åpningstider
15.9 - 14.5: man - fre: 08.00-15.45
15.5 - 14.9: man - fre: 08.00-15.00