Administrasjon

Gran kommune er organisert etter en to-nivåmodell med virksomhetsområdene som organisasjonsledd under rådmannen.

Se organisasjonskart i boksen til høyre. 

Publisert
01.08.2011
Sist endret
21.12.2016
Publisert av
Gran kommune

Kontaktinformasjon

Gran kommune
Rådhusvegen 39
2770 Jaren
Tlf: 61 33 84 00
postmottak@gran.kommune.no

Åpningstider Gran rådhus
15. sept - 14. mai:
man - fre: 08.00 - 15.45

15. mai - 14. sept:
man - fre: 08.00 - 15.00

Åpningstid sentralbord
Man - fre: 09.00 - 15.00