Administrasjon

Gran kommune har fem kommunalsjefer med tilhørende enhetsledere og tjenesteledere.

Se organisasjonskart i boksen til høyre. 

Leder Etternavn Fornavn
Rådmann Saugnes Lars Ole
Stab og støtte, konst. kommunalsjef Gausen Morten
Barnehage og skole, kommunalsjef Mikalsen Mona
Barnehage, kont. enhetsleder Flatla Hege
Bjoneroa og Bjørklund barnehager, styrer Rognlid Nina
Fagerlund barnehage, styrer Myhrstuen Torill Eriksen
Leikvoll barnehage, styrer Bergsund Anne Marit
Marka barnehage, styrer Skiaker Gudrun
Gran fam.bhg., styrer Flatla Hege
Solheim barnehage, styrer Jensen Martine
Skole, konst. enhetsleder Laderud Hilde
Bjoneroa skole og SFO, rektor Strande Marianne Røssum
Brandbu barneskole og SFO, rektor Jåvold Inger Raastad
Brandbu ungdomsskole, rektor Solheim Ragnar Kjøk
Fredheim skole og SFO, fungerende rektor Brenna Tommy
Gran ungdomsskole, rektor Blaker Hege Marie
Grymyr skole, konstituert rektor Grimsrud Marte
Jaren skole og SFO, rektor Lyckander Haldis
Moen skole og SFO, rektor Grønli Torleif
Sanne skole og SFO, konst. rektor Hurum Maren Ingeborg
Trintom skole og SFO, rektor Hurum Maren Ingeborg
Familie og velferd, konst. kommunalsjef Jarlsby Camilla
Psykisk helsetjeneste, enhetsleder Granseth Marianne
PP-tjenesten, enhetsleder Bergsrud Anette Brørby
NAV Hadeland, konst. enhetsleder Vik Anne Gro
Helsesøster- og jordmortjenesten, enhetsleder Haukeli Jorun Endresen
Barnevern, enhetsleder Gulbrandsen Tone
Tilrettelagte tjenester, enhetsleder Reinli Gunn Kristin
Tilrettelagte tjenester, tjenesteleder Ramberg Kjersti Nøddelund
Tilrettelagte tjenester, tjenesteleder Richardsen Kari
Tilrettelagte tjenester, tjenesteleder Amundsen Hege Anita
Tilrettelagte tjenester, tjenesteleder Westheim Guri
Helse og omsorg, kommunalsjef Mosby Mette
Forebygging og utvikling, enhetsleder Tysland Kjersti Høibø
Hjemmetjenesten, enhetsleder Andersen Jostein
Hjemmetjenesten Gran, tjenesteleder Bakken Bodil
Hjemmetjenesten Bjoneroa eldresenter, tjenesteleder Slette Anne
Skjervum helse og omsorgssenter, enhetsleder Gjerdrum Inger Lise
Skjervum avdeling 1, tjenesteleder Österström Ylva Maria
Skjervum avdeling 2, tjenesteleder Vatland Hege
Marka helse og omsorgssenter, enhetsleder Hoff Anne Marte Knotterud
Marka avdeling 1, tjenesteleder Brørby Wenche
Marka avdeling 2, tjenesteleder Sørbråten Marit Alm
Fellestjenester, tjenesteleder Johansen Signe-Marie Rækstad
Kultur og samfunn, kommunalsjef Vesteraas Leif Arne
Kultur, enhetsleder Jarlsby Camilla
Bibliotek, tjenesteleder Nyaas Wenche
Hadeland kulturskole, rektor Bjerke Knut Andre
Eiendom, enhetsleder Olsen Gard
Rehold, tjenesteleder Vakant  
Samferdsel, enhetleder Olsen Arne Olav
Vann og avløp, enhetsleder Rollheim Mette
Brann og redning, enhetsleder Bråten Sturla
Plan, bygg og oppmåling, enhetsleder Borgedahl Anne
Landbrukskontoret for Hadeland, enhetsleder Teslo Einar
Publisert
01.08.2011
Sist endret
12.03.2018
Publisert av
Gran kommune

Kontaktinformasjon

Gran kommune
Rådhusvegen 39
2770 Jaren
Tlf: 61 33 84 00
postmottak@gran.kommune.no

Åpningstider Gran rådhus
15. sept - 14. mai:
man - fre: 08.00 - 15.45

15. mai - 14. sept:
man - fre: 08.00 - 15.00

Åpningstid sentralbord
Man - fre: 09.00 - 15.00

Organisasjonskart