Legge inn vann på hytta?

Mange ønsker høyere komfort i sine fritidsboliger, og da dukker ofte et ønske om innlagt vann opp. Det er imidlertid flere ting å vurdere før en kan ta en slik avgjørelse.

Alle som skal legge inn vann må ha en godkjent utslippstillatelse, dette gjelder både med og uten WC. Definisjonen på innlagt vann kan leses i § 2 i lokal forskrift. Merk at også innvendig røropplegg fra beholder er å regne som innlagt vann i denne sammenhengen.

En godkjent løsning vil kreve helårsvei frem til fritidsboligen slik av anlegget kan tømmes.

Alle som ønsker å legge inn vann, må først få prosjektert en avløpsløsning og søke om utslippstillatelse. Det er viktig å forsikre seg om at avløpsløsningen blir godkjent før vannet legges inn. Det er en betydelig kostnad knyttet til anleggelse av et avløpsanlegg og den enkelte eier må vurdere om dette står i forhold til behovet for innlagt vann. For de som ikke benytter fritidsboligen veldig mye, vil ofte en løsning med utendørs vannforsyning være mer hensiktsmessig (for eksempel kran på yttervegg eller ved brønn). Ønsker en imidlertid vask, dusj, oppvaskmaskin, WC eller annet som krever innlagt vann, må en ta denne kostnaden med i beregningene.

Viktig! Enkelte leverandører av hytteløsninger reklamerer med at de har løsninger som ikke krever utslippstillatelse. Dette stemmer ikke i henhold til vår lokale forskrift. Det betyr at det etter kontroll på deres fritidsbolig vil bli gitt pålegg som kan føre til at dere må bygge et helt nytt avløpsanlegg.

Vi gjør også oppmerksom på at tett tank ikke er godkjent løsning for fritidsboliger i Gran kommune i henhold til lokal forskrift.

Dersom du allerede har innlagt vann på din fritidsbolig, men ikke har godkjent renseløsning, kan du lese mer her om hvordan du går frem for å søke utslippstillatelse og anlegge avløpsanlegg slik at det blir lovlig.

Det avdekkes mange tilfeller av ulovlig innlagt vann uten godkjente avløpsanlegg i forbindelse med den pågående oppryddingen i spredt avløp. Disse får pålegg om å fjerne vanninntaket eller om ønskelig å søke utslippstillatelse i henhold til sentral og lokal forskrift.

Tilbake til samleside om private avløpsanlegg

Publisert
23.05.2013
Sist endret
23.05.2013
Publisert av
Gran kommune