Private avløpsanlegg

Alle som har innlagt vann må ha en godkjent avløpsløsning. Dette gjelder også for fritidsboliger selv om det ikke installeres WC.

Gran kommune har mye spredt bebyggelse. Mange boliger, hytter og andre bygg må ha private løsninger for vannforsyning og avløpsrensing på grunn av lang avstand til offentlig vann- og avløpsnett. Dette kan være løsninger for den enkelte eiendom eller fellesanlegg for flere.

Gran kommune har en lokal forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende. Denne spesifiserer blant annet renseløsninger som godkjennes i ulike deler av kommunen. Den stiller kompetansekrav til ansvarshavende for prosjektering og utførelse av avløpsanlegg og krav til dokumentasjon.

Følg lenkene under for informasjon. Finner du ikke det du lurer på kan du kontakte oss.

Hvem som må søke utslippstillatelse og anlegge et avløpsanlegg

Hvordan gå frem for å søke om og etablere et privat avløpsanlegg

Valg av renseløsning

Opprydding i eksisterende private avløpsanlegg

Legge inn vann på hytta?

Slamtømming

Søknadsskjema - utslippstillatelse

Publisert
23.05.2013
Sist endret
07.07.2017
Publisert av
Gran kommune