Ansatte

Mette Rollheim - avdelingsleder VA
mette rollheim

Morten Pettersen - avdelingsingeniør VA
Ledelse av drift og vedlikehold renseanlegg og ledningsnett VA
Prosjektgjennomføring
Kunde- og abonnentskontakt
morten.pettersen@gran.kommune.no


Trude øvelie - bildeTrude Øverlie - avdelingsingeniør VA
Kontroll av separate avløpsanlegg
Forurensningssaker
trude.overlie@gran.kommune.noThomas Gundersby - avdelingsingeniør VA
Saksbehandling av søknader om utslipp
Søknader om tilkobling til offentlig vann og avløpsnett
Tekniske planer for veg, vann og avlø
thomas.gundersby@gran.kommune.no

Lars Ellingbø - bildeLars Ellingbø -
avdelingsingeniør VA
Prosjektleder nyannlegg vann og avløp samt gang og sykkelveger
Rehabilitering VA ledninger
Kontroll av private anlegg
lars.ellingbo@gran.kommune.no

 

Laila Johansen - VA

Tellef Rygh - VA

Publisert
12.01.2012
Sist endret
23.01.2017
Publisert av
Gran kommune