Ansatte

Mette Rollheim - avdelingsleder VA

Mette.Rollheim@gran.kommune.no

Morten Pettersen - tekniker VA
V/A Rehabiliteringsprosjekter
Kunde- og abonnentskontakt
morten.pettersen@gran.kommune.no

Trude Øverlie - avdelingsingeniør VA
Kontroll av separate avløpsanlegg
Forurensningssaker
trude.overlie@gran.kommune.no

Thomas Gundersby - avdelingsingeniør VA
Saksbehandling av søknader om utslipp
Søknader om tilkobling til offentlig vann og avløpsnett
Tekniske planer for veg, vann og avlø
thomas.gundersby@gran.kommune.no

Lars Ellingbø -
avdelingsingeniør VA
Prosjektleder nyannlegg vann og avløp samt gang og sykkelveger
Rehabilitering VA ledninger
Kontroll av private anlegg
lars.ellingbo@gran.kommune.no

 Laila Johansen - VA

Laila.Johansen@gran.kommune.no

Tellef Rygh - VA

Tellef.Rygh@gran.kommune.no

Espen Risendal - VA

Espen.Risendal@gran.kommune.no

 

Morten Skarpen - Drift EL/Automasjon

Lars Kleven - Drift Avløp

Terje Lien - Drift Avløp

Odd Mikkelsen - Drift Avløp

Henning Borgli - Drift Vann

Lars Petter Rosvold - Drift Vann

Rune Taaje - Drift Vann


Publisert
12.01.2012
Sist endret
03.11.2017
Publisert av
Gran kommune