Vann og avløp

RenseanleggetVirksomhetsleder: Trygve Rognstad

De viktigste arbeidsoppgavene innen området vann, kloakk og renovasjon er:

 • Ansvar for produksjon og levering av vann til ca 3 825 abonnenter fra 4 vannverk; Bjoneroa, Askimlandet, Lygna og interkommunalt vannverk. Drift og vedlikehold av 28 bygningsmessige installasjoner med ca 186 km vannledningsnett.
 • Ansvar for mottak og rensing av avløpsvann fra ca 3 470 abonnenter. Avløpsrensingen foregår i tre renseanlegg: Bjoneroa, Grymyr samt hovedrenseanlegget i Brandbu. Drift og vedlikehold av 26 bygningsmessige installasjoner og ca 165 km avløpsnett.
 • Utvikling og utbygging av vann- og avløpsnett med installasjoner.
 • Innsamling av septik fra ca 2 720 abonnenter med privat avløp og kontroll av disse.
 • Utvikling og utbygging av vann- og avløpsnett med installasjoner.
 • Saksbehandling av private avløp og forurensningssaker.
 • Planlegging/saksbehandling/tilbud/kontrakter/byggeledelse m.v.

Drift av kommunal vannforsyning:

 • Brandbu vannverk med vannbehandlingsanlegg, 9 pumpestasjoner, 4 høydebasseng og ca. 64 km med vannledninger.
 • Bjoneroa vannverk med vannbehandlingsanlegg, 1 høydebasseng og ca 4 km med vannledninger.
 • Lygna vannverk med vannbehandlingsanslegg, 2 høydebasseng og ca 10 km med vannledninger.
 • Gran kommunale vannverk med 5 pumpestasjoner, 7 høydebasseng og ca 74 km med vannledninger.

Mer informasjon fra vann og avløp

Bruk av kjøkkenavfallskvern

Kontroll av kommunalt drikkevann

Retningslinjer for kommunal deltakelse i utbygging av private vann- og avløpsanlegg

Kommunedelplan for vann og avløp 2011 - 2020

Informasjon om mindre avløpsanlegg - Bioforsk

Sanitærreglement

Gebyr - prisliste tekniske tjenester

Septikktømming


Nyheter fra Vann, kloakk og renovasjon

 • Vannlekkasjen i Tingelstad reparert.

  Teknisk drift melder nå om  at vannlekkasjen på en hovedledning i området ved Solberg i Tingelstad er reparert.  Rørene skylles opp nå og det anntas at om et par timer vil alt være i normal drift...
Publisert
03.08.2011
Sist endret
01.11.2016
Publisert av
Gran kommune