Trafikksikkerhet

Kommunestyret har vedtatt å opprette et kommunalt trafikksikkerhetsutvalg. Utvalget skal bestå av lokalt politi, representanter fra foreldreutvalget i grunnskolen og representanter fra transportnæringa i Gran.

Publisert
30.06.2015
Sist endret
12.03.2018
Publisert av
Gran kommune

Kontaktinformasjon

Gran kommune
Rådhusvegen 39
2770 Jaren
Tlf: 61 33 84 00
postmottak@gran.kommune.no

Åpningstider Gran rådhus
15. sept - 14. mai:
man - fre: 08.00 - 15.45

15. mai - 14. sept:
man - fre: 08.00 - 15.00

Åpningstid sentralbord
Man - fre: 09.00 - 15.00

Prisliste