Støvdempende tiltak

Gran kommune jobber kontinuerlig med støvdempende tiltak.

Alle kommunale veger med grusdekke vil bli høvlet og støvdempet. Arbeidet starter opp i løpet av uke 19 og vil pågå i hele sommer.

Publisert
05.05.2014
Sist endret
03.04.2018
Publisert av
Gran kommune

Kontaktinformasjon

Gran kommune
Rådhusvegen 39
2770 Jaren
Tlf: 61 33 84 00
postmottak@gran.kommune.no

Åpningstider Gran rådhus
15. sept - 14. mai:
man - fre: 08.00 - 15.45

15. mai - 14. sept:
man - fre: 08.00 - 15.00

Åpningstid sentralbord
Man - fre: 09.00 - 15.00

Relaterte planer og dokumenter