Støvdempende tiltak

Gran kommune jobber kontinuerlig med støvdempende tiltak.

Alle kommunale veger med grusdekke vil bli høvlet og støvdempet. Arbeidet starter opp i løpet av uke 19 og vil pågå i hele sommer.

Publisert
05.05.2014
Sist endret
21.04.2017
Publisert av
Gran kommune

Kontaktinformasjon

Gran kommune
Rådhusvegen 39
2770 Jaren
Tlf: 61 33 84 00
postmottak@gran.kommune.no

Åpningstider
15.9 - 14.5: man - fre: 08.00-15.45
15.5 - 14.9: man - fre: 08.00-15.00

Relaterte planer og dokumenter