Snøbrøyting og strøing

Brøyting og vedlikehold

Vintervedlikeholdet av kommunale veger i Gran kommune består av snøbrøyting, ishøvling, strøing av glatte veger og tining av frosne stikkrenner.
Strekningene som brøytes er ca. 17 000 meter, og fordelt på 5 roder, Brandbu, Jaren, Gran, Grymyr og Bjoneroa.
Brøyting utføres for det meste av private, mens strøing og høvling utføres av kommunens egne folk.

Brøyting og strøing

 • Snøbrøyting foretas fortrinnsvis etter avsluttet snøfall.
 • Brøyting under snøfall utføres når snødybden passerer 10 cm.
 • Snøfall mindre enn 5 cm brøytes ikke.
 • Strøing utføres etter skjønn.
 • Høvling utføres etter behov.
 • Tining av frosne stikkrenner og sluk utføres etter behov.

Hva forventer vi av deg som bruker:

 • At du som trafikant er forberedt på føreforholdene, enter du går, sykler eller kjører.
 • At kjøretøyet ikke brukes uten at det er sikret tilstrekkelig veggrep i forhold til føret, om nødvendig ved bruk av vinterdekk med eller uten pigger, kjetting eller liknende.
 • At du parkerer slik at brøyteenheten kommer frem.
 • At du selv rydder din innkjørsel.
 • At du har forståelse for at værforholdene til tider kan gjøre det vanskelig for oss å innfri dine forventninger.
 • At du aksepterer at vi freser/brøyter snø inn på din eiendom.

Snø i innkjørsel:

 • Brøyting fører til snø i private avkjøringer. Den enkelte beboer kan da ikke føre snøen tilbake til veg og fortau.
 • Vegloven slår fast at avkjørselseier er ansvarlig for vedlikehold av avkjørselen til sin eiendom.
 • Det gjeler også fjerning av snø. Vi har forståelse for at dette kan føles og ikke være rettferdig.
 • Lovgiver har veid hensynet til rettferdighet opp mot fremkommelighet for alle.
 • Fremkommelighet er vektet tyngst. Det er fordi offentlig veg er en viktig del av et moderne samfunn.
 • Snø fra innkjørsler ut i vegarealet skaper farlige situasjoner, særlig når fortau er overfylt, og er dermed ikke tillatt.

 

 

 

 

Publisert
27.11.2011
Sist endret
16.01.2015
Publisert av
Gran kommune

Kontaktinformasjon

Gran kommune
Rådhusvegen 39
2770 Jaren
Tlf: 61 33 84 00
postmottak@gran.kommune.no

Åpningstider Gran rådhus
15. sept - 14. mai:
man - fre: 08.00 - 15.45

15. mai - 14. sept:
man - fre: 08.00 - 15.00

Åpningstid sentralbord
Man - fre: 09.00 - 15.00

Relaterte planer og dokumenter