Oppheving av aksellastrestriksjoner 2018

Aksellastrestriksjonene på kommunale veger i Gran kommune oppheves med virkning fra fredag 18. mai kl. 16.00.

Følgende veger unntas fra dette og restriksjonene på disse oppheves fra fredag 1. juni kl. 16.00:

• Rundenvegen
• Kjølvegen fra Jølsen
• Åsengvegen
• Lindstadvegen
• Vennolumsvegen
• Granåsvegen
• Gagnumsvegen
• Flattumvegen
• Kleiva
• Vestlandvegen
• Sevaldrudvegen
• Myrsætervegen
• Kvernhaugvegen


Kv 2072 – Flågenvegen vil inntil videre fortsatt være stengt for kjøretøy med akseltrykk over 6 tonn.

 

Publisert
11.05.2018
Sist endret
11.05.2018
Publisert av
Gran kommune

Kontaktinformasjon

Gran kommune
Rådhusvegen 39
2770 Jaren
Tlf: 61 33 84 00
postmottak@gran.kommune.no

Åpningstider Gran rådhus
15. sept - 14. mai:
man - fre: 08.00 - 15.45

15. mai - 14. sept:
man - fre: 08.00 - 15.00

Åpningstid sentralbord
Man - fre: 09.00 - 15.00

Relaterte planer og dokumenter