Delvis oppheving av aksellastrestriksjoner

Mandag 24.april kl. 07.00 oppheves aksellastrestriksjonene på de kommunale vegene i Gran.

Følgende veger unntas fra dette og restriksjonene på disse oppheves fra fredag 5. mai kl. 16.00:

 • Rundenvegen
 • Kjølvegen fra Jølsen
 • Åsengvegen
 • Lindstadvegen
 • Vennolumsvegen
 • Granåsvegen
 • Gagnumsvegen
 • Flattumvegen
 • Kleiva
 • Vestlandvegen
 • Sevaldrudvegen
 • Myrsætervegen

 

Publisert
18.04.2017
Sist endret
21.04.2017
Publisert av
Gran kommune

Kontaktinformasjon

Gran kommune
Rådhusvegen 39
2770 Jaren
Tlf: 61 33 84 00
postmottak@gran.kommune.no

Åpningstider
15.9 - 14.5: man - fre: 08.00-15.45
15.5 - 14.9: man - fre: 08.00-15.00

Relaterte planer og dokumenter