Klipp hekk og busker

Eier eller disponerer du eiendom med avkjørsel til veg eller gang- og sykkelveg? Du har ansvar for å sørge for fri sikt ved din avkjørsel.

Publisert
29.03.2016
Sist endret
29.03.2016
Publisert av
Gran kommune

Kontaktinformasjon

Gran kommune
Rådhusvegen 39
2770 Jaren
Tlf: 61 33 84 00
postmottak@gran.kommune.no

Åpningstider Gran rådhus
15. sept - 14. mai:
man - fre: 08.00 - 15.45

15. mai - 14. sept:
man - fre: 08.00 - 15.00

Åpningstid sentralbord
Man - fre: 09.00 - 15.00

Relaterte planer og dokumenter