Avkjørsel - privat avkjørsel fra kommunal veg

Se lenker for retningslinjer og søknadskjema om tillatelse til avkjørsel fra kommunal veg.

Retningslinjer for private avkjørsler fra kommunal veg

Søknad om avkjørselstillatelse fra kommunal veg

Tjenestebeskrivelse

Publisert
02.12.2014
Sist endret
06.06.2017
Publisert av
Gran kommune

Kontaktinformasjon

Gran kommune
Rådhusvegen 39
2770 Jaren
Tlf: 61 33 84 00
postmottak@gran.kommune.no

Åpningstider Gran rådhus
15. sept - 14. mai:
man - fre: 08.00 - 15.45

15. mai - 14. sept:
man - fre: 08.00 - 15.00

Åpningstid sentralbord
Man - fre: 09.00 - 15.00

Relaterte planer og dokumenter