Aksellastrestriksjoner 2018

Mandag 9. april kl. 07.00 innføres aksellastrestriksjoner på kommunale veger i Gran kommune.

Aksellastrestriksjoner er fastsatt i gjeldende liste for teleløsning og vegtrafikkloven § 7.

Dispensasjoner vil ikke bli gitt når lasten er delelig. Veger som er unntatt finner du her:

Aksellastrestriksjoner Gran kommune 

Nærmere informasjon om restriksjonene kan fås ved å kontakte

  • Gran kommune, kommunetorget  tlf. 61 33 84 00
  • Vegmeldingssentralen tlf. 175
  • Statens vegvesen Region øst tlf. 22 07 30 00.

Restriksjonene gjelder inntil de oppheves ved ny annonse.

Publisert
03.04.2018
Sist endret
05.04.2018
Publisert av
Gran kommune

Kontaktinformasjon

Gran kommune
Rådhusvegen 39
2770 Jaren
Tlf: 61 33 84 00
postmottak@gran.kommune.no

Åpningstider Gran rådhus
15. sept - 14. mai:
man - fre: 08.00 - 15.45

15. mai - 14. sept:
man - fre: 08.00 - 15.00

Åpningstid sentralbord
Man - fre: 09.00 - 15.00

Relaterte planer og dokumenter