Aksellastrestriksjoner 2017

Fra mandag 20. mars kl. 07.00 innføres aksellastrestriksjoner på kommunale veger.

Med hjemmel i vegtrafikklovens § 7 blir det fra mandag 20. mars kl. 07.00 innført aksellastrestriksjoner på kommunale veger i Gran kommune i henhold til det som er fastsatt i gjeldende restriksjoner for teleløsning. Restriksjonene gjelder inntil disse oppheves ved ny annonse.

Det er utarbeidet egen vegliste for Gran kommune. Dispensasjoner for aksellast utover det som er fastsatt i nevnte forskrift vil ikke bli gitt når lasten er delelig.

Unntak i teleløsningen:
Aksellastrestriksjoner Gran kommune
 
Nærmere informasjon om restriksjonene kan fås ved å kontakte kommunetorget tlf. 61 33 84 00, Vegmeldingssentralen tlf. 175, eller Statens vegvesen Region øst tlf. 02030.

Publisert
16.03.2016
Sist endret
14.03.2018
Publisert av
Gran kommune

Kontaktinformasjon

Gran kommune
Rådhusvegen 39
2770 Jaren
Tlf: 61 33 84 00
postmottak@gran.kommune.no

Åpningstider Gran rådhus
15. sept - 14. mai:
man - fre: 08.00 - 15.45

15. mai - 14. sept:
man - fre: 08.00 - 15.00

Åpningstid sentralbord
Man - fre: 09.00 - 15.00

Relaterte planer og dokumenter