Kommunale veger

Virksomhetsleder: Trygve Rognstad

De viktigste arbeidsoppgavene for samferdsel, parkdrift er:

  • Drifter og foretar sommer- og vintervedlikehold på ca. 176 kilometer med kommunal veg.
  • Gjennomføre utviklings-, forbedrings- og utbyggingstiltak for å forbedre vegnettet, samt bygging av gang- og sykkelveger og andre trafikksikringstiltak.
  • Drive forefallende arbeid, transport etc., for andre kommunale enheter.
  • Drifter og vedlikeholder ca 1950 gatelyspunkter m/stolper og ledningsnett.
  • Forestår og leder drift og vedlikehold av kommunens grøntanlegg m.m. bestående av ca 101000 m2 plener, 3000 trær og busker og 8 km turstier.
  • Trimming/klipping langs kommunale offentlige bygg, lekeapparater og kantsteiner.
  • Saksbehandling/tilbud/kontakter/planer m.v.

I høyremenyen "mer informasjon" finner du blant annet adressekart over tettstedene i Gran kommune


Nyheter fra Samferdsel og parkdrift

  • Mørke gatelys

    Kommunen bytter ut gamle kvikksølvlamper med armaturer som kan bruke energibesparende LED-lys. Det fører dessverre til at en del gatelys vil forbli mørke fram til vi kan bytte armaturene på hele strek ...
Publisert
27.06.2011
Sist endret
06.06.2017
Publisert av
Gran kommune