Eiendomsavdelingen

Fuglehus i kald vinter. Foto: Kirsten Jåvold HagenViktigste oppgaver

  • Forvaltning, drift og vedlikehold av kommunens eiendoms- og bygningsmasse (skoler, barnehager, sykehjem, boliger, kulturbygg, rådhus m.m.), oppgradering av bygg til et vedlikeholdsmessige forsvarlig nivå.
  • Prosjektgjennomføring og byggeledelse nybygg, tilbygg og ombygginger.
  • Ansvar for husbanksaker.
  • Kjøp og salg av kommunale tomter og eiendommer (forhandlinger, avtaler, kjøpekontrakter, tinglysing m.m.).
Publisert
27.06.2011
Sist endret
24.11.2015
Publisert av
Gran kommune

Kontaktinformasjon

Gran kommune
Rådhusvegen 39
2770 Jaren
Tlf: 61 33 84 00
postmottak@gran.kommune.no

Åpningstider Gran rådhus
15. sept - 14. mai:
man - fre: 08.00 - 15.45

15. mai - 14. sept:
man - fre: 08.00 - 15.00

Åpningstid sentralbord
Man - fre: 09.00 - 15.00

Prisliste