Foto: yuratosno3/Shutterstock.com
Foto: yuratosno3/Shutterstock.com

Det begynner å bli tørt flere steder

Brannvesenet i Lunner og Gran ber derfor om at alle respekterer det generelle bålforbudet.

Brannvesenet har mottat flere henvendelser om at det er flere plasser i både Lunner og Gran kommuner hvor det er svært tørt i vegetasjonen i eller i nærheten av skog og annen utmark. Dette selv om skogbrannindeksen på yr.no her lokalt foreløpig ikke tilsier stor brannfare. Tørr vegetasjon lokalt skyldes at det har vært en periode med sol, vind, og lite nedbør, som gjør at vegetasjon har tørket raskt opp. Vi ber folk være ekstra forsiktige når de nå gjør opp ild i form av bål, engangsgriller eller behandler brannfarlige gjenstander utendørs.

Brannvesenet ønsker også å opplyse om at det i tidsrommet 15. april til 15. september er forbudt å gjøre opp ild i eller i nærheten av skog og annen utmark uten tillatelse fra kommunen.

Brannsjefen kan ved søknad gi dispensasjon fra det generelle forbudet om bålbrenning. Fyll ut søknadskjema her, og send inn i god tid før du har tenkt å gjøre opp ild (minst 3 virkedager før grunnet saksbehandlingstid). 

Unntaket fra det generelle bålforbudet er Fjorda-området i Gran kommune. Dette fordi det er vedtatt egen lokal forskrift som åpner for bålbrenning på godkjente bålplasser i dette området, så lenge det er forsvarlig. Men vis aksomhet, her begynner det å bli svært tørt opplyser den lokale oppsynsmannen for området. Les den lokale forskriften for bruk av åpen ild i Fjorda-området mellom 15. april og 15. september her.

To personer på skogstur som sitter rundt et bål

Brannvesenet vurdere brannfaren i eller i nærheten av skog og annen utmark. Slik at når brannfaren blir spesiell stor, kan vi innføre forbud mot å gjøre opp ild eller behandle brannfarlige gjenstander utendørs i bestemte områder eller hele kommunen. Dette vil da bli kunngjort på kommunens hjemmeside og i lokale medier.

Publisert
21.07.2017
Sist endret
21.07.2017
Publisert av
Gran kommune

Kontaktinformasjon

Postadresse:
Gran kommune
Rådhusvegen 39
2770 Jaren
postmottak@gran.kommune.no 

Besøksadresse:
Nødetatsbygget
Morstadvegen 35
2750 Gran

Inngang på sørsiden av bygget 

Kommunetorget
Tlf: 61 33 84 00

Prisliste