Valg av slokkeutstyr

Det finnes flere typer slokkeutstyr og alle har sine fordeler og ulemper.

Anbefaling dersom du kun ønsker å ha et slokkemiddel tilgjengelig i din bolig: 

Vi anbefaler at du velger pulverapparat med slokkeklassene A, B og C med minst slokkekapasitet på 21A, dersom du bare ønsker ett slokkemiddel for å ivareta kravet. Men vurder behovet for supplerende slokkeutstyr som f.eks. brannteppe m.m.

Husbrannslange: 
En husbrannslange er en forsterket vannslange rullet inn på en fastmontert eller flyttbar trommel. Husbrannslangen skal være fast tilkoblet vannforsyningsnettet og skal kunne trekkes ut til alle rom. Dersom den ikke er lang nok må man ha et brannslokkeapparat i tillegg. Gjør deg kjent med hvordan du bruker husbrannslangen. 

Fordeler: 
• Ubegrenset slokkekapasitet - vann har vi mye av! 
• Velegnet til slokking av branner i fast materiale som papir, tre og tekstiler (brannklasse A). 
• Kan brukes mot branner i elektriske anlegg i boliger. 
• Enkelt å bruke, selv uten opplæring. 
Ulemper: 
• Må aldri brukes mot branner i fett, frityr, oljer og andre væsker - det gir en livsfarlig eksplosjonsartet brannutvikling. 
• Risiko for vannskade 

Pulverapparat (ABC-pulverapparat): 
Et pulverapparat består av en beholder med pulver som drives ut ved hjelp av trykkluft når apparatet utløses. Pulveret kveler en brann effektivt.

Pulverapparater finnes i mange størrelser fra 2 kilo og oppover. I en bolig skal et godkjent pulverapparat være på minst 6 kilo. 

Fordeler: 
• Stor og rask slokkeeffekt ved riktig bruk 
• Egnet mot de fleste typer branner 
Ulemper: 
• Apparatet tømmes raskt - et 6 kilos pulverapparat er tomt på 10-20 sekunder 
• Pulveret medfører behov for omfattende rengjøring etter bruk 
• Kan ødelegge elektriske apparater 
• Apparatet er tungt å bære og kan være vanskelig å håndtere for eldre og personer med nedsatt funksjonsevne 

Skumapparat: 
Et skumapparat inneholder vannbasert skum som slokker brann ved kvelning og nedkjøling samtidig. I en bolig må du ha et skumapparat på minst 9 liter, ettersom skumapparater har noe lavere slokkeeffekt enn pulverapparater. Skumapparater på 6 liter med slokkeeffekt 21A aksepteres også som slokkeapparat i bolig. 

Fordeler: 
• Egnet mot branner i fast materiale og brannfarlige væsker 
• Kan normalt brukes mot branner i elektriske anlegg opp til 1000 Volt (spør leverandør ved kjøp) 
• Avkjølingseffekten gjør at det normalt ikke er behov for etterslokking med vann 
• Lettere rengjøring etter bruk enn ved bruk av pulverapparat 
Ulemper: 
• Apparatet tømmes relativt raskt (20-30 sekunder for et 9 liters skumapparat) 
• Apparatet kan ikke oppbevares i temperaturer under 0 °C 
• Apparatet er tungt å bære og vanskelig å håndtere for eldre og personer med nedsatt funksjonsevne 

CO2-apparat (kullsyreapparat): 
Karbondioksid (CO2/kullsyre) fortrenger oksygen og kveler dermed en brann effektivt. 

Fordeler: 
• Stor og rask slokkeeffekt ved riktig bruk 
• Egnet mot branner i brannfarlige væsker og elektrisk anlegg/utstyr 
• Forurenser ikke omgivelsene 
Ulemper: 
• Uegnet til utendørs bruk fordi slokkegassen fortynnes 
• Liten kastelengde gjør at man må gå svært nær brannen 
• Kan medføre helseskade ved høy konsentrasjon i luften man puster inn 
• Kan medføre frostskader på hud dersom direkte kontakt med slokkemidlet
• Apparatet har høyt gasstrykk, noe som kan medføre brannspredning ved feil bruk 

Brannteppe:
Branntepper er laget av glassfibermaterialer med sterk brannmotstand. Dette er kun et supplement til lovpålagt slokkeutstyr.

Fordeler: 
• Svært effektivt mot små branner i startfasen 
• Lett å håndtere 
Ulemper: 
• Krever at brannen oppdages tidlig i startfasen 
• Uegnet mot større branner 
• Fare for at brannen blusser opp igjen når teppet fjernes 

Slukkespray/slukkeskum:
Slukkespray er små spraybokser med skumveske som enkelt og effektivt slukker små branner. Disse boksene leveres til forskjellige bruksområder. Vi vil anbefale at du kjøper en som også er beregnet til bruk på kjøkkenet, det vil si at den kan slokke brann i matolje. Dette kan du se ved at boksen er merket med slokkeklasse F i tillegg til slokkeklassene A og B. Dette er kun et supplement til lovpålagt slokkeutstyr.

Fordeler:

• Svært effektivt mot små branner i startfasen

• Fin å plassere på strategiske plasser i boligen

• Lett å håndtere for alle

Ulemper:

• Krever at brannen oppdages tidlig i startfasen

• Uegnet mot større branner

• Fare for at brannen blusser opp igjen

• Liten mengde slokkemiddel

• Kort holdbarhetstid (ca. 2 år)

Vurder om du skal slokke brannen:

Dersom situasjonen tillater det, kan voksne og store barn forsøke å slokke brannen med husbrannslange og /eller håndslokker. Husk å ikke utsette deg for stor fare og at røyken er svært giftig. 

Det viktigste er å redde liv og tilkalle hjelp. Ikke forsøk å slokke brannen hvis situasjonen oppleves truende. Forlat heller bygningen og ring brannvesenet på nødnummer 110.

Kilder: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og Norsk brannvernforening

Publisert
15.01.2016
Sist endret
15.01.2016
Publisert av
Gran kommune

Kontaktinformasjon

Postadresse:
Gran kommune
Rådhusvegen 39
2770 Jaren
postmottak@gran.kommune.no 

Besøksadresse:
Nødetatsbygget
Morstadvegen 35
2750 Gran

Inngang på sørsiden av bygget 

Kommunetorget
Tlf: 61 33 84 00

Prisliste