Slokkeutstyr

Alle boliger og fritidsboliger skal ha slokkeutstyr. Utstyret skal være synlig, lett tilgjengelig og vedlikeholdt. Beboerne må kunne bruke slokkeutstyret.

Hvilke typer slokkemiddel kan boligen utstyres med:

Enhver husstand og fritidsbolig skal ha minst en type av slokkeutstyr som er beskrevet i listen under. Det understrekes at utstyr som ikke tilfredsstiller denne listen kun vil være å se på som et tilleggsutstyr/supplement.

Eier skal sørge for at boliger og fritidsboliger er utstyrt med minst ett av følgende slokkeutstyr som kan brukes i alle rom:

a) formfast brannslange med innvendig diameter på minst 10 mm fast tilkoblet vannforsyningsnett

b) pulverapparat på minst 6 kg med ABC-pulver

c) skum- eller vannapparat på minst 9 liter

d) skum- eller vannapparat på minst 6 liter med effektivitetsklasse på minst 21A

e) annet manuelt slokkeutstyr med tilsvarende slokkekapasitet. 

Eier skal sørge for at manuelt slokkeutstyr i boliger og fritidsboliger blir kontrollert ved funksjonsprøve eller ettersyn i samsvar med leverandørens anvisninger, og at de vedlikeholdes slik at de fungerer som forutsatt.

Hvilke slokkemiddel bør du velge: 
Det finnes flere typer slokkeutstyr og alle har sine fordeler og ulemper. Noen er bedre for enkelte typer branner, mens de kan være direkte livsfarlige å bruke mot andre branner. Her finner du en oversikt over hva du bør tenke på. 

Dersom du kun ønsker å ha et slokkemiddel tilgjengelig i boligen anbefaler vi at du velger pulverapparat med slokkeklassene A, B og C med minst slokkekapasitet på 21A.

Kilder: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og Norsk brannvernforening

Publisert
28.07.2011
Sist endret
07.09.2016
Publisert av
Gran kommune

Kontaktinformasjon

Postadresse:
Gran kommune
Rådhusvegen 39
2770 Jaren
postmottak@gran.kommune.no 

Besøksadresse:
Nødetatsbygget
Morstadvegen 35
2750 Gran

Inngang på sørsiden av bygget 

Kommunetorget
Tlf: 61 33 84 00

Prisliste