Røykvarslere

Undersøkelser viser at røykvarslere redder minst 10-20 liv hvert år i Norge. For å være sikker på at røykvarsleren fungerer, pass på at den monteres riktig, og at den testes og vedlikeholdes jevnlig.

Påbudt i alle boliger og fritidsboliger
Eier av boliger og fritidsboliger skal sørge for at byggverkene har brannalarmanlegg eller et tilstrekkelig antall røykvarslere. Det skal være minst én detektor eller røykvarsler i hver etasje, som skal dekke kjøkken, stue, sone utenfor soverom og sone utenfor tekniske rom. Alarmen skal kunne høres tydelig på oppholdsrom og soverom når dørene mellom rommene er lukket.

Eier skal sørge for at røkvarslere i boliger og fritidsboliger blir kontrollert ved funksjonsprøve eller ettersyn i samsvar med leverandørens anvisninger, og at de vedlikeholdes slik at de fungerer som forutsatt.

Med boliger og fritidsbolig menes:

 • enebolig, tomanns- eller flermannsboliger
 • rekkehus
 • anneks godkjent til varig opphold
 • leiligheter, hybler
 • hytter

Hensikten med å ha montere røykvarslere er at de som oppholder seg i boligen eller fritidsboligen skal få et tidlig varsel om at en brann er under utvikling. De som oppholder seg i bygget får da anledning til å redde seg selv og andre, og kanskje slokke brannen.

Hvem har ansvar? 
Det er eieren av boligen som har ansvaret for å anskaffe og montere røykvarsler. Det er brukeren av boligen som har ansvaret for å teste røykvarsleren og skifte batteri jevnlig.

Ionisk eller optisk?
Det finnes to hovedtyper røykvarslere på markedet, ioniske og optiske. Forskjellen ligger i måten de oppdager røyk på:

 • Den ioniske røykvarsleren "lukter" røyk
 • Den optiske røykvarsleren "ser" røyk.

Vi anbefaler hovedsakelig optiske røykvarslere.  

Plassering
Plassering av røykvarslere er svært viktig for hvor raskt de reagerer på røyk. Så det er viktig å montere røkvarslerne etter leverandørens anvisninger om plassering. 

Vedlikehold
Røykvarslere bør testes minst en gang pr måned og hver gang du har vært bortreist over lengre tid. Slik gjør du det:

 • Sjekk røykvarsleren med å trykke på testknappen. Bruk en pinne eller lignende for å gjøre det enklere å nå opp.
 • Med jevne mellomrom bør du teste med røyk. Du kan f.eks. blåse røyk fra en fyrstikk eller et stearinlys mot røykvarsleren.
 • Dersom røykvarsleren ikke reagerer med nytt batteri, er røykvarsleren defekt og må skiftes ut snarest. Batteriet bør skiftes en gang pr år. De fleste røykvarslere lager korte og svake pip når batteriet begynner å bli dårlig. Du må da skifte batteri så snart som mulig. 
 • Røykvarslere bør minst en gang i året rengjøres for støv og smuss.
 • Er det synlige skader eller at røkvarslerne er eldre enn 10 år skal de byttes.

 

 

 

Publisert
28.07.2011
Sist endret
15.01.2016
Publisert av
Gran kommune

Kontaktinformasjon

Postadresse:
Gran kommune
Rådhusvegen 39
2770 Jaren
postmottak@gran.kommune.no 

Besøksadresse:
Nødetatsbygget
Morstadvegen 35
2750 Gran

Inngang på sørsiden av bygget 

Kommunetorget
Tlf: 61 33 84 00

Prisliste