HMS for borettslag

HMS-arbeid er lovpålagt gjennom "Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter". Denne forskriften gjelder også boligselskaper som borettslag, sameier og vel, representert ved styret.

HMSDet innebærer at styret i boligselskapet skal kartlegge hvilke ulykker og uønskede hendelser som kan inntreffe, og gjennomføre tiltak for å hindre at slikt skjer.

HMS-arbeid i boligselskaper betyr:

  • Å verne om liv, helse og materielle verdier
  • Å skape et godt og trygt miljø

Vi vet at mange styreledere og styremedlemmer i boligselskaper er usikre på hvilket ansvar de egentlig har innen helse, miljø og sikkerhet. Norsk brannvernforening og Tryg Forsikring har derfor utarbeidet et gratis undervisningsopplegg om HMS-arbeid i boligselskaper. Opplegget består av brosjyren "Ta sikkerheten på alvor!" og et gratis e-læringskurs (se nedenfor). Vi håper dette vil være til hjelp og inspirasjon, slik at du kan bidra til gode og trygge boforhold i boligselskapet!

Last ned andre hjelpemidler
Her har vi samlet noen skjemaer, veiledninger og forslag til plakater som kan være til hjelp i HMS-arbeidet. Tilpass gjerne etter eget behov.

  • Skjema for risikoanalyse: PDF | Excel
  • Skjema for planlegging av HMS-tiltak: PDF | Excel
  • Råd om brannøvelser i boligselskaper: Word
  • Eksempel på branninstruks: Word
  • Plakater til oppslag: PDF | PowerPoint

Gassanlegg i boligsameier
Som styremedlem eller beboer i et boligsameie har du ansvar for at gassanlegget brukes lovlig og sikkert. Manglende vedlikehold og feil bruk kan føre til alvorlige ulykker.

Direktoratet for samfunnssikkerhet har laget et faktaark i for boligsameier. Det kan lastes ned som her: PDF. Mer informasjon finnes på DSBs hjemmesider: dsb.no

 

Kilde Norsk brannvernforening

Publisert
17.06.2013
Sist endret
27.07.2015
Publisert av
Gran kommune

Kontaktinformasjon

Postadresse:
Gran kommune
Rådhusvegen 39
2770 Jaren
postmottak@gran.kommune.no 

Besøksadresse:
Nødetatsbygget
Morstadvegen 35
2750 Gran

Inngang på sørsiden av bygget 

Kommunetorget
Tlf: 61 33 84 00

Prisliste