Sanktansbål

I Norge er det lange tradisjoner for sankthansbål. Gran kommune sin lokale forskrift om åpen brenning åpner for mulighet å gjøre opp sankthansbål under noen forutsetninger.

  • Tillatelse fra grunneier må innhentes.
  • Det må være meldt i fra til brannvesenet med kontaktinformasjon og plassering i god tid i forvegen, som er besvart fra brannvesenet lokalt.
  • Forholdene må være forsvalig (bl. a. bålets plassering, størrelse og tilgjengelig slokkeutstyr).  
  • Det må ikke være fare for spredning av brannen (kraftig vind eller for tørt).

I Lunner kommune må brannvesenet lokalt gi tilatelse fra det gennerelle bålforbudet.

Publisert
01.03.2017
Sist endret
01.03.2017
Publisert av
Gran kommune

Kontaktinformasjon

Postadresse:
Gran kommune
Rådhusvegen 39
2770 Jaren
postmottak@gran.kommune.no 

Besøksadresse:
Nødetatsbygget
Morstadvegen 35
2750 Gran

Inngang på sørsiden av bygget 

Kommunetorget
Tlf: 61 33 84 00

Prisliste