Litt om det generelle bålforbudet

Stort sett uten unntak blir det gjerne tørt om våren og sommeren. På denne årstiden øker faren for skog- og lyngbranner betydelig. I Norge er det derfor et generelt bålforbud fra 15. april til 15. september. I denne perioden er det et generelt forbudt å gjøre opp ild, bål og grill (også engangsgrill) i eller i nærheten av skog og annen utmark. Det er imidlertid innført et unntak fra det generelle bålforbudet, dersom et bål helt åpenbart ikke kan medføre brann, så er det tillatt å gjøre opp ild. Med åpenbart menes at det for eksempel ligger snø på bakken eller at det har vært mye nedbør over lang tid. Men husk å alltid melde fra til det lokale brannvesenet, slik at unødvendige utrykninger kan forhindres. 

I perioden med det generelle bålforbudet har du lov til å grille på tilrettelagte grill- og bålplasser som er godkjent av kommunen, på stranden og i din egen hage i god avstand fra skog og vegetasjon. 

Publisert
01.03.2017
Sist endret
01.03.2017
Publisert av
Gran kommune

Kontaktinformasjon

Postadresse:
Gran kommune
Rådhusvegen 39
2770 Jaren
postmottak@gran.kommune.no 

Besøksadresse:
Nødetatsbygget
Morstadvegen 35
2750 Gran

Inngang på sørsiden av bygget 

Kommunetorget
Tlf: 61 33 84 00

Prisliste