Brenning av halm og brenning av rydningsvirke fra åkerkanter og beiter i jordbruket

Opplysninger om dette finnes på landbruk sin hjemmeside under jordbruk.

Du kan også ringe Gran kommune på tlf 61 33 84 00 og be om å få snakke med saksbehandler før spørsmål/evt søknad sendes.

Spørsmål og søknad sendes helst ved epost til postmottak@gran.kommune.no. .

Forskriftene som kun gjelder for Gran kommune kan leses i sin fullhet ved å følge linkene under til lovdata.no. Lunner har ingen tilsvarende forskrifter.

Forskrift om åpen brenning

Forskrift for bruk av åpen ild i Fjordaområdet

Publisert
01.03.2017
Sist endret
01.03.2017
Publisert av
Gran kommune

Kontaktinformasjon

Postadresse:
Gran kommune
Rådhusvegen 39
2770 Jaren
postmottak@gran.kommune.no 

Besøksadresse:
Nødetatsbygget
Morstadvegen 35
2750 Gran

Inngang på sørsiden av bygget 

Kommunetorget
Tlf: 61 33 84 00

Prisliste