Forebyggende

Barnehage besøk på brannstasjonen i Brandbu

Forebyggende virksomhet kan være alt fra befaring og tiltak mot risikoobjekter til kontroller/tilsyn i boliger. Forebyggende avdeling skal også drive informasjon mot virksomheter og kommunens befolkning på hvordan de selv kan forebygge mot brann eller ulykker.   

Brannforebyggende tiltak og tilsyn:
Lunner - Gran brann og redning gjennomfører brannforebyggende arbeid i overensstemmelse med aktuelle lover, forskrifter og regelverk for øvrig. Det forebyggende brannvernarbeidet skal bidra til at brann og ulykker ikke oppstår eller forårsaker for store skader. Oppgavene retter seg mot ulike grupper og ulike faser som:

  • Bistå ved byggesaksbehandling for å sikre riktige forutsetninger i nye bygg
  • Gjennomføre tilsyn og kontroll av bygg med spesielt stor risiko (særskilte brannobjekter 148 stk. i Gran og Lunner) samt branntekniske befaringer av bygg
  • Drive omfattende informasjons- og motivasjonsvirksomhet overfor allmennheten, via media, stands, åpen dag, besøk på skoler, institusjoner osv. Kurs og øvelser for ansatte, ledere og andre i både, kommunale og private virksomheter.
  • Saksbehandling i forbindelse med oppbevaring av brannfarlige væsker, gasser og eksplosiver
Publisert
27.07.2015
Sist endret
27.07.2015
Publisert av
Gran kommune

Kontaktinformasjon

Postadresse:
Gran kommune
Rådhusvegen 39
2770 Jaren
postmottak@gran.kommune.no 

Besøksadresse:
Nødetatsbygget
Morstadvegen 35
2750 Gran

Inngang på sørsiden av bygget 

Kommunetorget
Tlf: 61 33 84 00

Prisliste