Ofte stilte spørsmål

Hva innebærer feiing?
Feiing annet hvert år av røykrør, anbringer og skorstein samt fjerning av sot.

Feiingen foretas innvendig fra loft eller fra taket, avhengig av hvordan forholdene er lagt til rette.

Hva innebærer tilsyn?
Tilsyn av ildsted og pipe fjerde hvert år. Tilsynet inkluderer kontroll av at fyringsanlegget (ildsted, sentralvarmekjel eller varmluftsaggregat) er intakt og virker som forutsatt, slik at det ikke forårsaker brann eller annen skade.

Kontroll av røykvarslere, slokkeutstyr (husbrannslange og brannslokkingsapparat) og rømningsveger. Eier av anlegget får skriftlig tilbakemelding ved avvik.

Hva dekker feieavgiften?
Feieavgiften dekker feiing annet hvert år og tilsyn fjerde hvert år. Feieavgiften fastsettes av kommunestyre.

Feiing av skorstein foretas annet hvert år og for de aller fleste er dette tilstrekkelig. Den kommunale avgiften dekker denne feiingen. I noen tilfeller kan det være behov for hyppigere feiing, for eksempel ved trange pipeløp, mye vedfyring, beksot eller lignende. Ekstra feiing utføres og faktureres etter at tjenesten er utført.

Må jeg være hjemme når feieren kommer?
Ja, hvis vi skal få utført tilsyn av brannsikkerheten i boenheten. Hvis du ikke er hjemme, kan feiing av skorstein bli utført hvis du har satt frem godkjent stige.

Hvordan varsler dere at feieren kommer?
Normalt varsles det 3 virkedager før med varsellapp på alle adresser som er registrert med skorstein/ildsted.

Er det spesielle krav til adkomst til tak?

  • Alle tak skal være utstyrt med godkjente taktrinn.
  • Stige fra bakkenivå skal gå ca. 0,5 meter over takrennen.
Publisert
09.07.2012
Sist endret
31.07.2015
Publisert av
Gran kommune

Kontaktinformasjon

Postadresse:
Gran kommune
Rådhusvegen 39
2770 Jaren
postmottak@gran.kommune.no 

Besøksadresse:
Nødetatsbygget
Morstadvegen 35
2750 Gran

Inngang på sørsiden av bygget 

Kommunetorget
Tlf: 61 33 84 00

Prisliste